Projektin tavoite

Industry 4.0 on visio siitä, miten tulevaisuudessa tuotanto toimii asiakaslähtöisemmin, automaattisemmin, joustavammin ja nopeammin. Järjestelmien äly ohjaa automaatiota ja henkilöitä digitaalisesti. INNO PROVEMENT -hankkeessa tavoitteena on levittää tähän liittyviä ratkaisuja eli hyviä käytäntöjä kumppanuusalueilla.

Näitä hyviä käytäntöjä varten otetaan huomioon seitsemän eri teemaa:

  • 1innovaatiot ohjelmistokehityksessä
  • I4.0: n mukaisen teollisen t & k-toiminnan tukemiseen käytetyn julkisen rahoituksen tehokkuus
  • I4.0 tuominen perinteisille teollisuudenaloille
  • Julkisten politiikka-aloitteiden määrittely liittyen I4.0:an
  • Rahoitushakujen sovittaminen I4.0-vaatimuksiin
  • markkinahinnan arviointimenetelmät
  • I4.0-maturiteetin arviointimatriisin määrittely

Kainuu vastaa yhden edellä mainittujen hyvien käytäntöjen teemoista ”I4.0 tuominen perinteisille toimialoille” organisoinnista, johtamisesta, tulosten tuottamisesta ja raportoinnista.

Partneribudjetit

Ministry of Finance, HU
ICT Association of Hungary, HU
Ministry of Industry and Trade CR, CZ
Region of Thessaly, EL
Marche Region, IT
COMPETE 2020 Man. Authority for the Competitiveness and Internacionality Operational Programme, PT
LODZKIE REGION, PL
Kainuun liitto, FI

360 202 €
214 820 €
115 018 €
101 600 €
258 527 €
247 824 €

181 975 €
287 711 €

Ajankohtaista Kainuun liiton Interreg Europe -hankkeissa

INNO PROVEMENT yhteyshenkilöt