Kainuun Digitukihanke uutta kansalaistaitoa kehittämässä

Julkiset palvelut sähköistyvät ja uusia asiointitapoja syntyy teknologian nopea kehityksen myötä. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja älylaitteiden käytön tukea. Kansalaisille suunnatun digituen tavoitteena on auttaa asiakasta ja kansalaista itsenäiseen ja turvalliseen älylaitteiden käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

Digituen eri muotoja ovat etätuki (esimerkiksi chat-, puhelin- tai videotuki), lähituki (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki) ja koulutukset (esimerkiksi verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit).

Valtiovarainministeriö rahoittaa digitukea maakunnissa. Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana.

Valtiovarainministeriön rahoittama digituki laajeni kattamaan yhteensä 14 maakuntaa loppuvuonna 2019. Kainuussa hankkeen vastuutahona toimi Kainuun liitto ja digitukihanketta toteutettiin 31.10.2020 saakka. Hankkeen osatoteuttajina olivat Kainuun Sote ja Kajaanin kaupunki sekä sen mukana myös alueen kunnat.

Kainuun Digituki –hankkeen toimenpidekokonaisuudet:

  • Digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen (selvityksessä mukana Kainuun asukkaat, digitukea antavat ja palveluja tuottavat tahot).
  • Digituen alueellisen verkoston rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen niin, että digituki on joustavaa ja toimivaa ja sen tarjontaa kehitetään.
  • Digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen niin, että ne vastaavat alueen tarpeita.
  • Digituen löydettävyyden ja tunnettavuuden kehittäminen niin, että tieto digituen tarjonnasta löytyy helposti ja se on tarvitsijoiden tiedossa.
  • Koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen: suunnitelma digituen alueelliselle koordinaatiolle ja verkoston toiminnalle jatkossa.

Lue lisää ja tutustu!

Digi- ja väestötietovirasto

Digituen järjestäjien valtakunnallinen tuki

Suomidigi

Itseopiskelumateriaaleja, parhaita käytänteitä ja blogeja digituen antajan tueksi

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta ohjaa oikeaan julkiseen palveluun ja neuvoo palveluiden käytössä

Lisätietoa päättyneestä hankkeesta: