Hankkeen tavoitteet

LOGOKA-hankkeen tavoitteena on edistää liiketoimintaa Karjalan tasavallan ja Oulun, Raahen sekä Kainuun välillä lisäämällä pk-yritysten, kaupan ja logistiikka-alan tietämystä ja osaamista Venäjän ja Suomen rajan ylittävästä kaupasta ja kuljetuksista.

Tärkeimmät osatavoitteet ovat:

  • Kerätä ja jakaa tietoa Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden välisistä kuljetuksista, kuljetusmahdollisuuksista ja -reiteistä.
  • Kehittää pienerätoimitusten logistiikkaa.
  • Antaa tietoa ja koulutusta Suomen ja Venäjän rajan ylittävästä logistiikasta ja siihen liittyvistä säännöksistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat logistiikkapalvelujen tuottajat, satamat, huolintayritykset sekä logistiikkapalveluja tarvitsevat tahot: tukku- ja vähittäiskauppa, vientiyritykset ja pk-yritykset, jotka ovat kiinnostuneita rajan ylittävistä logistiikkapalveluista Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Karjalan alueella.

Hankkeen toimenpiteet

  • Selvitetään nykyinen tavaraliikenne  ja sen haasteet Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Karjalan tasavallan välillä.
  • Tarkastellaan pienerätoimitusten logistiikkaa Oulu-Kainuun alueen ja Karjalan tasavälillä ja  etsitään käytännön ratkaisuja.
  • Järjestään yhteisiä työpajoja, seminaareja ja yritysvierailuja molemmin puolin rajaa.
  • Jaetaan tietoa rajan ylittävän kaupan ja logistiikan määräyksistä ja käytännöistä.

Hankkeen eteneminen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Iina Laakso on työskennellyt LOGOKA -hankkeessa tutkimusapulaisena. Hänen hankkeelle tekemässään Pro Gradu tutkielmassa (2021) käsitellään kuluttajaverkkokaupan pakettitoimituksia Pohjois-Suomesta Venäjälle. Tutkielman tavoitteena oli tunnistaa keinoja kehittää verkkokaupan pakettitoimituksia Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta Venäjälle Karjalan tasavaltaan. Iina Laakson Pro Gradu -tutkielman ”Cross-border e-commerce package deliveries between Northern Finland and Russia” löydät kokonaisuudessaan Oulun yliopiston sivuilla http://jultika.oulu.fi

Partneribudjetit

Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Port of Oulu Ltd
Herman Andersson Ltd
Port of Raahe Ltd
Kainuun liitto
SKAL Northern Finland ry.
Corporation of Development of the Republic of Karelia
Autonomous non-profit organization ”Professional growth centre”
”JSC Gavan”

Ajankohtaista liikennehankkeissamme

LOGOKA yhteyshenkilöt