NABL pähkinänkuoressa

Northern Axis – Barents Link -hanke (NABL) tähtää itä-länsi -suuntaisen liikennekäytävän ja rajat ylittävän liikkuvuuden kehittämiseen Barentsin euroarktisella alueella. Kaksivuotinen hanke toteutetaan Kolarctic 2014-2020 rajanylittävän yhteistyöohjelman tuella. Hankkeen aikana selvitetään hankkeessa mukana olevien alueiden tärkeimpien liikenneinfrastruktuurien sekä Northern Axis ja Barents Link -liikennekäytävän potentiaali.

Hankkeessa on tarkoitus tunnistaa liikennekäytävän pullonkaulat ja tätä kautta yhdenmukaistaa edelleen Northern Axis / Barents-linkin kehitystä. Hankkeessa halutaan lisätä ymmärrystä ja määritellä useiden eri aloitteiden vaikutukset Kolarctic-alueen itä-länsi -suuntaisiin liikennekäytäviin ja -verkkoihin, mukaan lukien niiden vaikutukset taloudelliseen kestävyyteen. Hankkeen toimintasuunnitelmassa määritellyt työpaketit myötävaikuttavat myös yhteisen Barentsin liikennesuunnitelman (JBTP) toteuttamiseen kehittämällä arviointivälineitä, infrastruktuuriin liittyviä ratkaisuja ja luomalla materiaalia jatkotutkimustyöhön. Yhteenveto raporteista ja tulosten arviointi tuovat esiin syrjäisten alueiden mahdollisuudet ja haasteet. Lisäksi projektissa tehtävien tutkimusten tulokset tulee integroida koulutusprosesseihin, jotta aiheeseen liittyvä asiantuntemus voidaan siirtää alan opiskelijoille. Projektiryhmä koostuukin alan asiantuntijoista neljästä maasta. Mukana on edustus mm. kolmesta yliopistosta: Norjan arktisesta yliopistosta (UiT), Pohjoisesta (arktinen) liittovaltion yliopisto (NArFU) Venäjältä ja Luulajan teknillisestä yliopistosta Ruotsissa.

Jo pelkästään Northern Axis ja Barents Link pohjoiseen merireittiin yhdistyen kulkevat neljän Barentsin alueen maan kautta. Täten aluetaloutta voidaan kehittää tehokkaammin ja kestävämmin  rajat ylittävässä yhteistyössä kuin alueiden toimiessa yksin. Yhdessä Barentsin jäsenmaassa toteutetun liikennehankkeen vaikutukset ulottuvat muiden Barentsin jäsenmaiden liikenteeseen. NABL -projekti analysoi näitä rajat ylittävän liikenteen vaikutuksia.

NABL -hanke on yksi työkaluista, joiden kautta tavoitellaan parempaa tulevaisuutta Barentsin alueelle. Hankkeen pääkohderyhmät ovat alueen julkishallinto, yritykset sekä koulutus- ja tutkimusyhteisöt. Parempien yhteyksien edunsaajia ovat kuitenkin Barentsin alueen asukkaat, jotka hyötyvät ihmisten, tavaroiden ja tiedon sujuvan liikkuvuuden mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Barentsin liikennetyöryhmä BEATA

Partneribudjetit

Kainuun liitto, FI
Futurum AS, NO
Northern (Arctic) Federal University, RU
Itä-Lapin kuntayhtymä, FI
North-West Strategic Partnership, RU
Luleå University of Technology, SE
Arkhangelsk Regional Road Administration, RU
JSC Nenets Oil Company, RU
Väylävirasto/ Oulu, FI
UiT, The Arctic University of Norway, NO

287 570 €
62 440 €
40 000 €
198 507 €
180 000
18 000 €
30 000 €
180 000 €
89 683 €
146 564 €

Ajankohtaista hankkeissa

NABL yhteyshenkilöt