Pitkien etäisyyksien Suomessa ovat nopeat ja luotettavat liikenneyhteydet kaikille toimialoille elinehto. Investointien toteutuminen, työpaikkojen lisääntyminen ja säilyminen, alueiden kehittyminen ja ihmisten viihtyminen tarvitsevat sujuvat liikenneyhteydet. Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoiminen ja työpaikkojen moninaisuuden kehittyminen ovat riippuvaisia alueiden hyvästä saavutettavuudesta. Lentoliikenne takaa alueen huoltovarmuuden ja terveydenhuollon kannalta se on keskeisessä roolissa. Elämme liikenteellistä murrosaikaa kaikkien liikennemuotojen osalta. Lento- raide- ja linja-autoliikenteessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tarjontaa on ajettu alas mm. reittejä lakkauttamalla, vuoroja vähentämällä ja pienentämällä liikenteessä käytössä olevaa kalustoa.

Koronapandemian vaikutukset

Covid-19 levittäydyttyä globaaliksi pandemiaksi alkuvuodesta 2020 pysähtyi niin kansainvälinen kuin kotimaan lentoliikennekin lähes kokonaan.  Tilanne kotimaan lentojen osalta muuttui erittäin huolestuttavaksi, kun Finnair ilmoitti lopettavansa liikennöinnin Kajaanin, Kemi-Tornion, Joensuun, Jyväskylän ja Kokkola-Pietarsaaren lentoasemille. Lentoliikenne hoidetaan ostopalveluliikenteenä 100 % valtion tuella vuoden 2021 loppuun saakka. Tilanne on kuitenkin muodostumassa vuoden 2022 alusta erittäin haasteelliseksi, sillä markkinaehtoiseen liikenteeseen paluu näyttää epävarmalta ja ostopalveluna liikenteen jatkumisesta valtion tuella ei ole tehty päätöksiä.

Lentoasemien tulevaisuus

Pohjois-Suomessakin oli kaksi lentoasemaa pandemian puhkeamisen alkuaikana jonkin aikaa ilman liikennettä. Kaikkien kahdeksan Pohjois-Suomen lentoasemapaikkakunnan; Ivalon, Enontekiön, Kittilän, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Kuusamon, Oulun ja Kajaanin, on kyettävä vakuuttamaan lentoliikenteen parissa operoivat toimijat siitä, että alueilla on riittävästi vetovoimaa ja hyvällä yhteistyöllä voidaan ylläpitää lentoyhteyksiä ja rakentaa kaikille osapuolille kannattavaa liiketoimintaa. Tähän haasteeseen on kyettävä vastaamaan vahvalla matkailualueiden, -yritysten sekä kuntien ja kehittäjätahojen välisellä yhteistyöllä.

Koronan aikana etätyön ja muiden uusien työskentelymallien käyttöönoton myötä työperäisen matkustamisen tarve tulee vähenemään ja lentoliikenteen on haettava kasvua uusista asiakasryhmistä. Katseet ovat kohdistuneetkin vapaa-ajanmatkailijoihin ja etenkin Pohjois-Suomen näkökulmasta kansainvälisten matkailijoiden saaminen takaisin asiakkaiksi auttaisi alueita toipumaan koronakriisistä nopeammin. Kansainvälisten matkailijoiden palaaminen edellyttää kuitenkin nopeita ja joustavia liikenneyhteyksiä.

Saavutettavuuden parantaminen

Eri liikennemuodoilla on osittain erilaiset markkinat ja toimintaympäristöt. Siitä huolimatta on parannettava yhteistyötä ja kehittävä kokonaissaavutettavuutta. Pyrimme löytämään eri liikennemuodoille ja liikkumistavoille sopivat vuoropuhelun muodot. Hankkeella selvitetään, voisiko Pohjois-Suomi toimia liikkumisen kokonaisvaltaisen kehittämisen suunnannäyttäjänä ja vastuullisten saavutettavuusratkaisujen edelläkävijänä.

Hankkeen tavoitteet

 1. Tilannekuvan ylläpitäminen ja seuranta lento- raide- ja bussiliikenteen osalta.
 2. Toiminta edunvalvontaan liittyvissä asioissa.
 3. Aktiivinen yhteydenpito alueelle operoiviin lentoyhtiöihin.
 4. Eri liikennemuotojen yhteistyön aktivoiminen, pääkonttoritasolta aluetasolle (mm. Finnair + muut alueelle operoivat lentoyhtiöt, Finavia, VR ja Matkahuolto).
 5. Yhteistyö liityntäliikenteen ja matkaketjujen kanssa toimivien tahojen kanssa mm. erilaiset hankkeet ja projektit.
 6. Yhteistyö aluetyöryhmien kanssa.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

 1. Seuraa lento- raide- ja bussiliikenteen palautumista ja kehittymistä ja on tarvittaessa yhteydessä liikennöitsijöihin lisätietojen hankkimiseksi.
 2. On mukana edunvalvontaan liittyvissä asioissa, osallistumalla ja järjestämällä työryhmien kokouksia ja auttaa asioiden taustoittamisessa ja kokousten valmisteluissa.
 3. Pitää aktiivista yhtyettä alueelle operoiviin lentoyhtiöihin.
 4. Avaa keskustelut eri liikennemuotojen päättäjätasoille yhteistyön aktivoimiseksi (mm. Finnair + muut alueelle operoivat lentoyhtiöt, Finavia, VR ja Matkahuolto). Järjestää tapaamisia ja tehdä ehdotuksia käytännöntoimista.
 5. Aloittaa yhteistyön liityntäliikenteessä ja matkaketjujen kanssa toimivien tahojen kanssa (alueorganisaatiot, liikennöitsijät ja erilaiset hankkeet ja projektit). On yhteydessä ELY-keskukseen ja selvittää ostoliikenteen kytkemistä osaksi laajempaa liityntäliikenne kokonaisuutta.
 6. Osallistuu aluetyöryhmien kokouksiin ja auttaa hankesuunnitelman mukaisissa asioissa mm. eri liikennemuotojen yhteistyön aktivoimisessa.

Ajankohtaista liikennehankkeissamme

Pohjois-Suomen liikenne 2021 -hankkeen yhteyshenkilöt