Hankkeen tausta

Ympäri Eurooppaa kaupunkialueiden ja maaseutujen välillä on huomattavia eroja digitalisaatiossa, koska etäisten alueiden varustaminen laajakaistapalveluilla on haasteellista. Tämä on johtanut pienten maaseutuyritysten digitaalisten toimintojen merkittävään ruuhkautumiseen, joka on vaarantanut pk-yritysten kilpailukyvyn sekä elintärkeät työpaikat alueilla, joihin väestörakennemuutos usein vaikuttaa. Nykyiset ohjelmat, jotka käsittelevät pienten yritysten ICT-toimintojen edistämistä, eivät usein pysty ylittämään kaupunkialueiden ja maaseutujen välille syntynyttä digitaalista kuilua, koska ohjelmat ovat suunniteltu alueellisella tai kansallisella tasolla, mikä ei vastaa maaseutualueiden pk-yritysten erityisiä tarpeita.

SKILLS+ -hanke oli tärkeä Kainuulle kahdesta syystä:

  • Suomi on digitalisaation yksi kehittyneimmistä EU-jäsenmaista. SKILLS+ -hankkeessa panostettiin hyviin toimintatapoihin, jotka on jo testattu Kainuussa sekä Suomessa, ja siinä mielessä olemme myös olleet levittämässä niitä linjauksia, hankkeita, teknologioita ja liiketoimintamalleja, jotka ovat näiden hyvien toimintatapojen takana.
  • Hanke toi Kainuuseen uusia toimintatapoja, jotka auttavat alueellista kasvua esimerkiksi yhdistämällä klustereita yhteistoimintaan ja antamalla pääsyn suurempiin markkinoihin. Nämä hyvät toimintatavat tukevat nykyisiä aluekehitysohjelmia digitalisaation ja ICT:n toimialueilla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kokonaisvaltainen päämäärä oli tehostaa maaseudun pk-yritysten kilpailukykyä edistämällä modernien ICT-työkalujen käyttöönottoa ja niiden integroimista päivittäisiin liiketoimintarutiineihin. Tarkoituksena oli optimoida olemassa olevia linjausvälineitä, joko korottamalla maaseutujen erityisten tarpeiden prioriteettia, tai ehdottamalla täydentäviä toimenpiteitä maaseutujen rahoitusosuuden lisäämiseksi, jotta kaupunkien ja maaseutujen digitalisaatioeroista päästäisiin eroon.

Hanke käsitteli julkisia linjauksia sekä kansallisella tasolla että alueellisilla tasoilla, EU (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan maaseuturahasto) mukaan lukien. Hankkeen tarkoituksena oli edistää ICT-taitoja maaseutualueilla.

SKILLS+ -hankkeen esite (pdf)

Lisätietoja päättyneestä hankkeesta: