Valmiusfoorumi on alueellisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Kainuun valmiusfoorumin toiminta on käynnistyi keväällä 2019. Foorumi kokoaa yhteen Kainuussa toimivat turvallisuusviranomaiset, kunnat, elinkeinoelämän ja vapaaehtoissektorin. Poikkihallinnollisen foorumin toiminta mahdollistaa myös yhteisten varautumissuunnittelun prosessien toteuttamisen tarvittaessa yli maakuntarajojen.

Toiminnan tavoitteet

Valmiusfoorumin ensisijaisena tavoitteena on muodostaa alueen yhteinen näkemys siitä, siitä miten alueen varautumista kokonaisuutena pitää kehittää. Toisena tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmärrys alueen eri toimijoiden valmiudesta. Olennaista on, että kaikki maakunnan toimijat kykenevät suoriutumaan normaaliolojen häiriötilanteista ja mahdollisesta poikkeusolotilanteesta sekä turvaamaan kaikissa oloissa palvelutuotantonsa.

Kainuun valmiusfoorumin vetovastuu on Kainuun liitolla ja puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Foorumin sihteerinä toimii Juha Kärkkäinen Kainuun pelastuslaitokselta.

Jäsenet

 • Elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyö -toimikunnat (Elvar) Pohjois-Suomi
 • Kainuun kunnat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi
 • Kainuun liitto
 • Kainuun ELY-keskus
 • Kainuun TE-toimisto
 • Kainuun pelastuslaitos
 • Kainuun prikaati
 • Kainuun rajavartiosto
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)  Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri
 • Oulun poliisilaitos
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / pelastustoimi ja varautuminen
 • Suomen Punainen Risti Oulun piiri
 • Sähköverkkoyhtiö Kajave Oy
 • Tornion tulli

 

Aineistoja

Lisätietoja antaa

Kainuun valmiusfoorumin tiedotteet 1.9.2020 alkaen