Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Ohjausryhmä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ohjausryhmä koostuu seitsemästä maakuntajohtajasta. Ohjausryhmän kukin maakuntajohtajista toimii vuorollaan vuoden ajan ohjausryhmän puheenjohtajana ja se kokoontuu vuosittain vetovastuussa olevan maakunnan liiton johdolla. EU-toimiston johtaja osallistuu näihin ohjausryhmän kokouksiin sekä esittelee niissä käsiteltävät EU-asiat. Työvaliokunta osallistuu ohjaustyöryhmän kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Kainuuta ohjausryhmässä edustaa maakuntajohtaja Pentti Malinen.

Työvaliokunta

Työvaliokuntaan koostuu jokaista maakuntaliittoa edustavasta henkilöstä, sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtajasta. Työvaliokunnan kokoukset ovat keskeisin toimintaraportoinnin keino. Keskustelujen yhteydessä käydään läpi toimiston menneen ja tulevan vuosineljänneksen keskeiset tapahtumat, painopisteet sekä tulevat toimenpiteet. Työvaliokunta antaa EU-toimistolle välittömän palautteen tämän raportin yhteydessä.

Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran vuosineljänneksessä ja se pyrkii välittämään aktiivisesti ja jatkuvasti tietoa EU-toimistolle maakuntien ajankohtaisista asioista. Kainuuta työvaliokunnassa edustaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas.

Lue lisää EU-toimiston omilta sivuilta

Yhteyshenkilömme