AEBR

Euroopan raja-alueiden liitto Association of European Border Regions eli AEBR tarjoaa hyvän foorumin yhteistyölle Euroopan muiden raja-alueiden kanssa.

Kainuun liitto on verkoston jäsen kolmen suomalaisen maakunnan ja Karjalan tasavallan muodostaman Euregio Karelian yhteistyöalueen kautta.

Covenant of Mayors

Kainuun liitto liittyi vuonna 2014 maakuntahallituksen päätöksellä kaupunginjohtajien ja maakuntajohtajien yleiskokoukseen (Co­venant of Mayors, CoM), josta Kainuu saa kansainvälistä tukea elin­kei­no­po­liit­tis­ten sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa to­teut­ta­mi­seen sekä tukea Kainuun ilmastostrategian täytäntöönpanoon.

Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma vuo­teen 2020 (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) valmistui vuoden 2014 lopussa Kainuun Edun kansainvälisessä STEP-hankkeen rahoituksella ja se on toimitettu CoM-sih­tee­ris­töl­le.

NEEBOR

NEEBOR-verkosto (The Network on Eastern External Border Regions) on Euroopan itäisten ulkoraja-alueiden verkosto, johon kuuluu 33 aluetta 11 Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Verkoston päämääränä on kehittää alueiden välistä yhteistyötä sekä parantaa itäisiä raja-alueita koskevien asioiden näkyvyyttä EU:ssa.

NSPA

Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkosto NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) on yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään pohjoisten alueiden tavoitteita Euroopan Unionissa. Verkostoon kuuluvat Pohjois- ja Itä-Suomi, Pohjois- ja Keski-Ruotsi sekä Pohjois-Norja. Alueiden samanlaiset olosuhteet antavat hyvän pohjan yhteistyölle, jonka avulla pyritään tuomaan alueita koskevia asioita esille EU:ssa sekä vaikuttamaan unionin aluepolitiikkaan. Lisäksi verkosto tarjoaa foorumin hyvien käytäntöjen jakamiselle.

Pohjoinen Ulottuvuus

Pohjoinen ulottuvuus on yhteistyötä neljän tasavertaisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä. Maantieteellisesti pohjoisen ulottuvuuden alue kattaa Luoteis-Venäjän, Itämeren ja Euroopan arktiset alueet, mukaan lukien Barentsin alue. Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on käytännön yhteistyön avulla tukea vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueella. Hallitustenvälisen yhteistyön lisäksi pohjoinen ulottuvuus on laajentunut myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä liike-elämän väliseksi yhteistyöksi. Pohjoisen ulottuvuuden politiikalla on omat toimielimet, jotka kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan pohjoisen ulottuvuuden kehittämisestä. Myös kumppanimaiden parlamentaarikot kokoontuvat joka toinen vuosi Pohjoisen ulottuvuuden parlamentaarikkofoorumiin edistämään toimintaa.
Pohjoisen ulottuvuuden innovatiivisena yhteistyömuotona on kumppanuusmalli. Kumppanuudet ovat keskenään luonteeltaan erilaisia, mutta niissä kaikissa pyritään yhdistämään poliittinen linjanveto, asiantuntijatyö ja käytännön tason hanketoiminta. Kumppanuudet pohjautuvat avoimelle, tasavertaiselle ja laajapohjaiselle osallistumiselle. Monimuotoisuutensa vuoksi ne ovat osoittautuneet käyttökelpoiseksi tavaksi tehdä konkreettista yhteistyötä. Kumppanuuksia on neljä: ympäristökumppanuus, sosiaali- ja terveyskumppanuus, liikenne- ja logistiikkakumppanuus sekä kulttuurikumppanuus. Muita toimintamuotoja ovat Pohjoisen ulottuvuuden instituutti ja Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvosto.
Kainuu on mukana Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics (NDPTL) -yhteistyössä. Liikenne kuuluu pohjoisen ulottuvuuden kehittyviin painopistealoihin, sillä liikenneinfrastruktuurin parantaminen on alueen taloudellisen kehityksen kannalta tärkeää. Kumppanuuden tavoite on vauhdittaa pohjoisiin kuljetusväyliin liittyviä hankkeita Itämeren ympäristössä ja Barentsin alueella. Hankkeiden lisäksi kumppanuus tarjoaa keskustelufoorumin politiikkojen ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi liikennekysymyksissä. Sen yhteyteen on Suomen aloitteesta perustettu rahasto, josta tuetaan yhteishankkeita. Kumppanuuden toiminta keskittyy Luoteis-Venäjälle, Kaliningradiin, Itämeren ja Barentsin meren alueille sekä arktisille ja subarktisille alueille. Yhteistyössä ovat mukana Valko-Venäjä, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Venäjä, Ruotsi ja Euroopan komissio.

Yhteyshenkilömme