AEBR

Euroopan raja-alueiden liitto Association of European Border Regions eli AEBR tarjoaa foorumin yhteistyölle Euroopan muiden raja-alueiden kanssa.

BERRY+

BERRY+ on älykkään erikoistumisen ja teollisuuden modernisaation kansainvälinen kumppanuus, joka yhdistää yhteensä kahdeksan aluetta kuudesta EU:n jäsenvaltiosta. Kumppanuus liittyy uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden ainesosien sekä teollisuuden sivuvirtojen prosessointiin korkeammalla jalostusarvolla.

Covenant of Mayors

Kaupunginjohtajien ja maakuntajohtajien yleiskokoukselta (Co­venant of Mayors, CoM) Kainuu saa kansainvälistä tukea elin­kei­no­po­liit­tis­ten sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa to­teut­ta­mi­seen sekä tukea Kainuun ilmastostrategian täytäntöönpanoon.

Europe Direct

Kainuussa toimiva EUROPE DIRECT -tiedotuspiste kuuluu Suomen ja Euroopan laajuisteen keskusten verkostoon. Keskusten tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta EU:n päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä sekä kannustaa kansalaisia osallistumaan keskusteluun EU:n tulevaisuudesta. Verkostoa hallinnoi Euroopan komissio.

Mining Industry S3 Partnership

Kaivoskumppanuuden painopiste on kaivosteollisuuden lisäksi siihen liittyvissä toimialoissa ja palveluissa sekä globaaleissa arvoketjuissa. Kumppanuuden taustalla ovat Interreg Europe -projekti Remix ja H2020-projekti MIREU. Kumppanuus vie näiden hankkeiden työtä käytäntöön ja siirtää painopistettä alueiden välisiin investointeihin.

NEEBOR

NEEBOR-verkosto (The Network on Eastern External Border Regions) on Euroopan itäisten ulkoraja-alueiden verkosto, johon kuuluu 33 aluetta 11 Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Päämääränä on kehittää alueiden välistä yhteistyötä sekä parantaa itäisiä raja-alueita koskevien asioiden näkyvyyttä EU:ssa.

NSPA

Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkosto NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) pyrkii edistämään pohjoisten alueiden tavoitteita EU:ssa. Verkostoon kuuluvat Pohjois- ja Itä-Suomi, Pohjois- ja Keski-Ruotsi sekä Pohjois-Norja. Yhteistyön avulla pyritään tuomaan alueita koskevia asioita esille EU:ssa sekä vaikuttamaan unionin aluepolitiikkaan. Lisäksi verkosto tarjoaa foorumin hyvien käytäntöjen jakamiselle.

Pohjoinen Ulottuvuus

Pohjoinen ulottuvuus on yhteistyötä neljän tasavertaisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä. Maantieteellisesti pohjoisen ulottuvuuden alue kattaa Luoteis-Venäjän, Itämeren ja Euroopan arktiset alueet, mukaan lukien Barentsin alue. Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on käytännön yhteistyön avulla tukea vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueella.

Sport & Vitality

Sport & Vitality -kumppanuuden (ClusSport) tavoitteena on tukea EU:n alueita, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan yritysinvestointiprojekteja urheilu- ja elinvoimaisuuden sektoreilla. Kumppanuus toteuttaa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa alueiden välisellä yhteistyöllä, klusterien osallistumisella ja yritysten osallistumisella sekä kumppanialueiden erikoistumisprofiilien yhdenmukaistamisella.

Yhteyshenkilömme