Mainetyössä viestitään maakunnan mahdollisuuksista Kainuusta kiinnostuneille uusille asukkaille, paluumuuttajille, työntekijöille, opiskelijoille, yrityksille ja investoijille.

Kainuu on houkutteleva kohde niin osaajille kuin uusille asukkaillekin. Maakunta tarjoaa mahdollisuudet monipaikkaiseen työntekoon vapaa-ajan ja pysyvän asumisen yhdistämisellä. Mainetyö on yksi keskeinen työkalu alueen veto-, pito- ja elinvoiman vahvistamisessa Kainuu-ohjelmassa.

Mainetiimi

Kainuulaiset toimijat työskentelevät mainetiimissä Kainuun tunnettuuden ja näkyvyyden nostamiseksi. Mainetiimi työstää Kainuun yhteistä tarinaa, brändiä ja ydinviestejä.

Kainuulaisilla on poikkeuksellisen vahva maakuntaidentiteetti, mitä mainetyö tuo esiin. Mainetyö koostuu useista eri tasoista;  maakuntabrändistä, kuntabrändeistä, toimialabrändeistä ja matkailukohteisiin liitetyistä mielikuvista.  Mainetyö syntyy näillä tasoilla toimijoiden tarinoista ja tavasta toimia. Mitä paremmin tarinat tukevat toisiaan, sitä uskottavampaa ja vaikuttavampaa viestintämme on.

Mainetiimiin ja sitä tukeviin hankkeisiin kuuluu edustava joukko yhteistyökumppaneita. Mukana ovat mm. Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun ELY-keskus ja TE-toimisto, Kainuun Sote, Kainuun Sanomat ja Kainuun Yrittäjät sekä kuntien edustajat ja markkinoijat. Katso tästä mainetyön tarkempi esittely.

Kainuun pääviestit

Kainuun pääviestit rakentuvat maakunnan keskeisten vahvuuksien varaan, joita on kartoitettu lukuisissa tutkimuksissa ja selvityksissä sekä erilaisissa työpajoissa. Vahvuuksia ovat luonto ihmisen hyvinvoinnin voimavarana, vahva teknologiaosaaminen sekä yhteisöllisyys ja omintakeinen kulttuuri.

Kainuun vahva kulttuuri on saanut syntyaineksia myös kansallisista ikoneista, sillä Kainuusta löytyvät myös suomalaisen kulttuurin juuret. Elias Lönnrot keräsi kansantarinoista Kainuusta käsin Suomen kansalliseepoksen Kalevalan. Myös kansallisrunoilija Eino Leino asui Kajaanin Paltaniemen Hövelössä. Veikko Huovinen on kuvannut kainuulaista mielenmaisemaa Sotkamon siintäviltä vaaroilta ja Ilmari Kiannon Punainen viiva on iskostunut vahvasti kansalliseen mielikuvaan Kainuusta.

Kaikki mukaan mainetyöhön!

Ratkaisevassa asemassa Kainuun maineen kohentamisessa ovat kainuulaiset itse. Mainetyö tarkoittaa, että itse kukin nostaa Kainuusta positiivisia asioita. Tärkeää on että viestit ovat totuudenmukaisia ja perustuvat aitoon toimintaan.

Haluammekin osallistaa kaikki kiinnostuneet maakunnan tarinan työstämiseen.  Otamme mielellämme vastaan uusia ideoita ja ajatuksia.

Mainetyön osa-alueita

Rekrytointia tukeva yhteistyö: Kainuun liitto toteuttaa siltasopimukseen liittyvät hankkeet ja tiivistää yhteistyötä yritysten ja kuntien kesken. Yritysten rekrytointia tukee mm. RekryKainuu-hanke.

Arctic Lakeland Kainuu brändäys:  Kainuun liitto koordinoi Kainuun osalta Visit Finlandin Lakeland-suuralueyhteistyötä. Kainuun Etu toteuttaa Arctic Lakelandin Kainuun brändäystä ja markkinointimateriaalin tuottamista erillishankkeella. Toimijoiden välisellä yhteistyöllä nostetaan myös uusia teemoja matkailun vetovoimatekijöiksi, kuten kansainvälisellä Spotlit-kirjallisuusmatkailuhankkeella. Kainuun aluemarkkinointihanke tuottaa myös yleistä markkinointimateriaalia Kainuun kunnista niin asukkaille, muuttajille, työnhakijoille, matkaajille kuin opiskelijoillekin.

Tapahtumien sekä järjestöjen ja seurojen kanssa yhteistyö laajentuu ja linkittyy mainetyöhön: Tapahtumat ovat erinomainen alusta henkilökohtaisille kontakteille ja verkostoitumiselle ja siten myönteisen maakuntakuvan syntymiselle.

Elokuvat ja av-tuotannot ovat viime vuosina löytäneet Kainuun: Aluetalouteen tulevan rahavirran lisäksi niiden kautta Kainuun on mahdollista tulla tunnetuksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Investointimahdollisuuksien esiintuominen ja saavutettavuuden parantaminen: Mainetyö nivoutuu läpäisyperiaatteella aluekehittämiseen myös elinkeinojen kehittämisen ja liikennejärjestelyjen edunajamisen kautta.

Katso tästä laajempi esittely markkinointi- ja brändityöstä.

Lisätietoja mainetyöstä

Ajankohtaista mainetyössä