Kainuun liiton viestintä koordinoi ja  tekee mainetyötä yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa.

Viestintä huolehtii, että kainuulaiset ja Kainuun liiton sidosryhmät saavat riittävästi ja ajoissa tietoa päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Viestintä tukee kansalaisten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa. Viestintä on olennainen osa edunajamista ja osallistuu myös matkailun edistämiseen.

Viestintä toimii hallintopalvelujen vastuualueella. Viestintätiimiin kuuluvat vastuualueiden viestinnän tehtävistä vastaavat asiantuntijat oman toimensa ohella.

Viestintätiimi