Maakuntahallituksen tehtävä on edustaa Kainuun liittoa, valvoa sen etua ja tehdä sen puolesta sopimukset.

Maakuntahallitus 7.8.2017 – 31.5.2021

Maakuntahallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto on valittu 7.8.2017.

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto:
Timo Korhonen, puheenjohtaja, Kesk., (Sotkamo),
Eila Aavakare, 1. varapuheenjohtaja, PS, (Kajaani),
Tarja Tolonen, 2. varapuheenjohtaja, Kesk., (Ristijärvi)

Maakuntahallituksen tehtävät

Maakuntahallituksen tehtävä perussopimuksen 16 §:n mukaan on valvoa kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tehdä sen puolesta sopimukset. Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä.

Kokoukset

Kokousaikataulua ylläpidetään Kainuun liiton verkkosivuilla. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa kokousta edeltävänä tiistaina. Pöytäkirja julkaistaan tarkistuskierroksen jälkeen. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina Kainuun liiton verkkosivuilla.

Maakuntahallituksen jäsenet

Hyrynsalmi

Jäsen

Kortelainen Juha, Vas.

Varajäsen

Haverinen Martti, Vas.

Kajaani

Jäsen

Aavakare Eila, PS
Oikarinen Markku, SDP
Ojavuo Maarit, Kesk.
Räisänen Aki, Vas.
Suutari Eero, Kok.

Varajäsen

Partanen Minna, PS
Varimo Pertti, SDP
Patronen Kaija, Kesk.
Kortelainen Miikka, Vas.
Sistonen Toivo, Kok.

Kuhmo

Rauhala Maarit, Kesk.

Komulainen Eija, Kesk.

Paltamo

Nieminen Markku, Kesk.

Väisänen Markku, Kesk.

Puolanka

Peltola Harri, Kesk.

Kanniainen Mikko, Kesk.

Ristijärvi

Tolonen Tarja, Kesk.

Tolonen Ritva, Kesk.

Sotkamo

Korhonen Timo, Kesk.

Huttunen Jarmo, Kesk.

Suomussalmi

Huttu-Juntunen Terttu, Vas.

Saastamoinen Minna, Vas.

Maakuntahallituksen tiedotteet

Maakuntahallituksen sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii