Maakuntahallituksen tehtävä on edustaa Kainuun liittoa, valvoa sen etua ja tehdä sen puolesta sopimukset.

Maakuntahallitus  13.9.2021 – 31.5.2025

Maakuntahallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto on valittu 13.9.2021 maakuntavaltuuston kokouksessa.

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto:
Sakari Seppänen, puheenjohtaja, Kesk., (Sotkamo), 28.3.2022 alkaen
Eila Aavakare, 1. varapuheenjohtaja, PS, (Kajaani),
Markku Oikarinen, 2. varapuheenjohtaja, SDP, (Kajaani)

Maakuntahallituksen tehtävät

Maakuntahallituksen tehtävä perussopimuksen 16 §:n mukaan on valvoa kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tehdä sen puolesta sopimukset. Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä.

Kokoukset

Kokousaikataulua ylläpidetään Kainuun liiton verkkosivuilla. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa kokousta edeltävänä tiistaina. Pöytäkirja julkaistaan tarkistuskierroksen jälkeen. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina Kainuun liiton verkkosivuilla.

Maakuntahallituksen jäsenet

Hyrynsalmi

Jäsen

Esa Kemppainen, Kesk.

 

 

Kajaani

Jäsen

Eila Aavakare, PS
Markku Oikarinen, SDP
Anni Rimpiläinen, Kesk.
Vesa Kaikkonen, Vas.
Miariikka Tervonen, Kok.

 

 

Kuhmo

Seppo Vilén, Kesk.

Paltamo

Jyri Saastamoinen, Kok.

Puolanka

Toni Haapala, PS

Ristijärvi

Salla Heikkinen, Kesk.

Sotkamo

Sakari Seppänen, Kesk.

Suomussalmi

Huttu-Juntunen Terttu, Vas.

Maakuntahallituksen tiedotteet

Maakuntahallituksen sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii