Tietopalvelut-sivun julkaisut-osioon kootaan Kainuun liitossa julkaistut suunnitelmat, tutkimukset ja selvitykset sekä muut asiakirjat.

Tilastot ja tilannekuva -osiossa voit tutustua tilastotietoihin Kainuusta.

Artikkeleita Kainuun aluekehityksen tilannekuvasta sekä seuranta- ja ennakointitiedoista on luettavissa Ennakointi ja seuranta – Kuiskintaa -osiossa.