Kainuun kärkitoimialat ovat matkailu, teknologiateollisuus (metalli- ja ICT ala), biotalous ja kestävä kaivannaisala. Ne perustuvat alueen pysyviin etuihin, luonnonvaroihin ja niiden kestävään hyödyntämiseen tuotteiksi ja palveluiksi sekä vahvaan osaamiseen. Kärkitoimialoilla on suuri kasvupotentiaali kotimaan markkinoille ja vientiin. Kainuun taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää viennin vahvistamista.

Kärkitoimialat saavat erityishuomiota elinkeinojen kehittämisessä. Kehittämisresursseja suunnataan kuitenkin alueellisen kehityksen kannalta vaikuttavimpiin ja tavoitteiden mukaisiin kohteisiin toimialasta riippumatta.

Vuokatti

Matkailu

Kainuussa matkailun merkitys elinkeinona on huomattava, se on kolmanneksi suurin Suomessa Lapin ja Ahvenanmaan jälkeen. Matkailijalle on ympäri vuoden tarjolla runsasta lomaohjelmaa kulttuuri-, liikunta-, hyvinvointi- ja ruokapalvelujen parissa sekä historiasta ja paikallisesta elämäntavasta kertovia tarinoita aidoissa ympäristöissä.

Alueen matkailuvolyymi on perustunut tähän asti pääosin kotimaisen matkailun varaan, mutta Kainuussa on hyvät edellytykset matkailun kasvulle. Uutta, kestävää kasvua tullaan tekemään aktiivisesti kansainvälisessä matkailussa.

Tutustu Kainuun matkailun kehittämiseen

Metsaa_Paltamo_21072016

Biotalous

Biotalous on liikevaihdoltaan ja henkilömäärältään suurin yksityisen sektorin toimiala Kainuussa. Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä tuotteiden ja palvelujen raaka-aineena ja se kattaa useita toimialoja. Kainuun biotalouden osa-alueet ovat metsäbiotalous, uusiutuva energia, ruoka ja sininen biotalous (vesistöjen kestävä hyödyntäminen) sekä luontomatkailu ja luontoperustaiset hyvinvointipalvelut.

Metsäbiotalouteen liittyy Kainuun maakunnan merkittävin investointitavoite. KaiCell Fibers Oy:n biotuotetehtaan saaminen Paltamoon, joka olisi toteutuessaan noin 900 miljoonan euron teollinen investointi. Tuotannon käynnistämistä tavoitellaan vuoteen 2024 mennessä.

Lue lisää biotalouden kehittämisestä

Kiviä

Kaivannaisala

Kainuu on kaivosmaakunta. Kaivannaistoiminnalla on suuri merkitys alueen työllisyydelle ja taloudelle. Tulevaisuudessakin tavoitteena on kestävän kehityksen kaivostoiminta ja kasvava kaivostoimijoiden joukko tuotannon kasvaessa, tutkimus- ja kehitystyön ja koulutuksen vahvistuessa yhteistyössä kansallisen ja kansainvälisen toimijaverkoston kanssa.

Kaivannaisalalla toimii neljä kaivosta sekä luonnonkivialan mikroyrityksiä.  On arvioitu, että 2018 kaivannaisklusterin liikevaihto oli yli 400 M€ Kainuussa ja se työllistää suoraan ja välillisesti noin 1 500 henkilöä. Kaivannaisteollisuudella ja sitä palvelevalla teollisuudella on suuri merkitys Kainuun työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Tutustu kaivannaisalan kehittämiseen

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden tuotteiden vienti on yli puolet alueen koko viennistä ja ala on yksi tärkeimmistä työllistäjistä Kainuussa. Alalla on informaatio- ja viestintäalan (ICT) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden, kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistusta.

Tavoitteena on saada aikaan vahva, monipuolinen, vientiin perustuva kestävä kasvu lisäämällä ja vahvistamalla:
• nykyisten yritysten vientiä ja kasvua sekä uusia yrityksiä ja nopeammin vahvistuvia kasvuyrityksiä
• teollisia ja palvelualan investointeja
• ICT- ja datakeskusalan asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tutustu teknologiateollisuuden kehittämiseen