Biotalous on liikevaihdoltaan ja henkilömäärältään suurin yksityisen sektorin toimiala Kainuussa. Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä tuotteiden ja palvelujen raaka-aineena ja se kattaa useita toimialoja. Kainuun biotalouden osa-alueet ovat metsäbiotalous, uusiutuva energia, ruoka ja sininen biotalous (vesistöjen kestävä hyödyntäminen) sekä luontomatkailu ja luontoperustaiset hyvinvointipalvelut.

Metsäbiotalouteen liittyy Kainuun maakunnan merkittävin investointitavoite. KaiCell Fibers Oy:n biotuotetehtaan saaminen Paltamoon, joka olisi toteutuessaan noin 900 miljoonan euron teollinen investointi. Tuotannon käynnistämistä tavoitellaan vuoteen 2024 mennessä.

Biotalouden kehittämistavoitteet on määritelty Kainuun maakuntaohjelmassa.

Lisätietoja biotalousalasta

Lisätietoja biotaloussalan tilastoista