Biotalous on liikevaihdoltaan ja henkilömäärältään suurin yksityisen sektorin toimiala Kainuussa. Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä tuotteiden ja palvelujen raaka-aineena ja se kattaa useita toimialoja. Kainuun biotalouden osa-alueet ovat metsäbiotalous, uusiutuva energia, ruoka ja sininen biotalous (vesistöjen kestävä hyödyntäminen) sekä luontomatkailu ja luontoperustaiset hyvinvointipalvelut.

Metsäbiotalouteen liittyy Kainuun maakunnan merkittävin investointitavoite. KaiCell Fibers Oy:n biotuotetehtaan saaminen Paltamoon, joka olisi toteutuessaan noin 900 miljoonan euron teollinen investointi. Tuotannon käynnistämistä tavoitellaan vuoteen 2024 mennessä.

Muita biotalouden kehittämistavoitteita Kainuussa ovat:

  • puun ja metsien kestävä hyödyntäminen lisääntyy
  • uusiutuvien raaka-aineiden sekä sivuvirtojen ja jätteiden jalostus kasvaa
  • biotalouden liiketoimintaekosysteemit vahvistuvat
  • infrastruktuurin kunto ja kattavuus paranevat
  • maatilojen toiminnan kannattavuus paranee ja luonnonvara-alan liiketoiminta kasvaa
  • siirrytään vähähiiliseen, kiertotalouteen perustuvaan talouteen.

Biotalousalan toimialakatsaukset

Miten suuntaan Kainuun biotalous menee? Lisätietoa myös biotalousalasta saat Kainuun liiton tuottamista toimialakatsauksista.

Lue lisää tietopalveluistamme!

 

Lisätietoja biotalousalasta

Lisätietoja biotaloussalan tilastoista