Kainuun liitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Kainuun 8 kuntaa. Kainuun liiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan.

Kainuun liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Maakuntavaltuusto valitaan joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen. Käytännön työtä johtaa maakuntavaltuuston järjestäytymiskokouksessaan valitsema maakuntahallitus.

Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja –hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Kainuussa.

Kainuun liiton virasto

Kainuun liiton viraston organisaatio pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin ja perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin.

Viraston perustehtäviä hoidetaan Kainuun liiton kolmella vastuualueella:

  1. Elinkeinot ja aluekehitys,
  2. alueidenkäyttö ja
  3. hallintopalvelut.

Kainuun liiton organisaatiokaavio

Säännöt ja ohjeet

Kainuun liitto -kuntayhtymän toimintaa ohjaavat perussopimus ja hallintosääntö. Alla olevista linkeistä jokainen johtaa uuteen ikkunaan avautuvaan pdf-tiedostoon.