Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta, liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista sekä liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.  Suunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää.

Valtakunnan tasolla liikennejärjestelmän strategista suunnittelua ovat hallitusohjelma, valtioneuvoston periaatepäätökset, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia sekä muut strategiat ja tulevaisuuskatsaus sekä Väyläviraston linjaukset.

Alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua ovat usean maakunnan yhteiset suunnitelmat, maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kainuun liitto on määritellyt maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa vuonna 2018 valmistuneessa Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on nostettu toimenpiteet, jotka luovat edellytyksiä Kainuun saavutettavuuden ja sen elinvoimaisuuden kehittymiselle ja joilla turvataan arjen sujuva ja turvallinen liikkuminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritetyt toimenpiteet on jaoteltu ylimaakunnallisiin ja Kainuun sisäisiin toimenpiteisiin. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista seuraa vuonna 2019 perustettu Kainuun liikennejärjestelmätyöryhmä. Kainuun liitto ajaa maakunnan etua mm. kansainvälisten ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelussa.

Kainuun liikennejarjestelmasuunnitelma 2018 (PDF 7.2Mt)

Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2013 (PDF 8.4Mt)

Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö liikennejärjestelmätyössä

Kainuun liitto on mukana Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueiden sekä Barentsin alueen liikennejärjestelmäyhteistyössä.

Maakunnan liittojen, Kainuussa Kainuun liitto, laatimat maakuntakaavat ohjaavat liikenteen ja muun maankäytön ratkaisujen yhteensovittamista.

Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategia 2017 (PDF 11.7Mt)

Alueelliset ja kansainväliset liikennehankkeet edistävät omalta osaltaan yhteistyötä ja toimenpiteitä Kainuun saavutettavuuden parantamiseksi. Kainuun liitto on pääpartnerina kolmessa liikennehankkeessa:

Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020

Barents Region Transport and Logistics

Northern Axis-Barents Link.

 

 

Lisätietoja

Sivu päivitetty: 11.03.2021