Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta, liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista sekä liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.  Suunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää.

Valtakunnan tasolla liikennejärjestelmän strategista suunnittelua ovat hallitusohjelma, valtioneuvoston periaatepäätökset, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia sekä muut strategiat ja tulevaisuuskatsaus sekä Väyläviraston linjaukset.

Alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua ovat usean maakunnan yhteiset suunnitelmat, maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kainuun liitto on määritellyt maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa vuonna 2018 valmistuneessa Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on nostettu toimenpiteet, jotka luovat edellytyksiä Kainuun saavutettavuuden ja sen elinvoimaisuuden kehittymiselle ja joilla turvataan arjen sujuva ja turvallinen liikkuminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritetyt toimenpiteet on jaoteltu ylimaakunnallisiin ja Kainuun sisäisiin toimenpiteisiin. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista seuraa vuonna 2019 perustettu Kainuun liikennejärjestelmätyöryhmä. Kainuun liitto ajaa maakunnan etua mm. kansainvälisten ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelussa.

Kainuun liikennejarjestelmasuunnitelma 2018 (PDF 7.2Mt)

Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2013 (PDF 8.4Mt)

Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö liikennejärjestelmätyössä

Kainuun liitto on mukana Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueiden sekä Barentsin alueen liikennejärjestelmäyhteistyössä.

Maakunnan liittojen, Kainuussa Kainuun liitto, laatimat maakuntakaavat ohjaavat liikenteen ja muun maankäytön ratkaisujen yhteensovittamista.

Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategia 2017 (PDF 11.7Mt)

Alueelliset ja kansainväliset liikennehankkeet edistävät omalta osaltaan yhteistyötä ja toimenpiteitä Kainuun saavutettavuuden parantamiseksi. Kainuun liitto on pääpartnerina kolmessa liikennehankkeessa:

Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020

Barents Region Transport and Logistics

Northern Axis-Barents Link.

Selvitys Savonradan radan nopeuttamisesta

Huhtikuussa 2021 julkistettu selvitys on laadittu Etelä-Savon maakuntaliiton sekä Pohjois-Savon ja Kainuun liittojen toimeksiannosta ja sen on toteuttanut Proxion Plan Oy. Selvityksessä on tunnistettu rataosuuden nopeudennoston mahdollisuudet ja sekä esitetään toimenpiteet, joilla nopeustasoa on järkevintä nostaa nykyisestä, ja missä junaliikenne pystyisi hyötymään nopeudennostosta eniten.

Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen suurimmat nopeustasot olisivat Kouvola-Mikkeli 170 km/h, Mikkeli-Kuopio 160 km/h ja Kuopio-Kajaani 140 km/h. Toimenpiteiden kustannusarvio on 791 miljoonaa euroa ja siihen sisältyy myös nopeudennoston ulkopuolelle jäävän rataosuuden peruskorjauksen kustannusarvio. Ilman peruskorjausta kustannukset ovat 562 miljoonaa euroa. Aikasäästö henkilöliikenteessä maakuntakeskuksista (Mikkeli, Kuopio, Kajaani) Helsinkiin on enimmillään noin 19 minuuttia.

Savon radan nopeuttamista koskeva selvitys (pdf) (tiivistelmä)

Savon radan nopeuttamista koskeva selvitys, pdf, 3,7 Mt

 

 

Viitoskäytävä
– Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke-hanke

Viitoskäytävän kasvuvyöhyke on Etelä-Savosta Kainuuseen ulottuva valtatien 5 ja Savon radan muodostama kehittämisvyöhyke sekä edelleen Kainuusta Pohjois-Pohjanmaan kautta Lapin Sodankylään jatkuva valtatien 5 vyöhyke. Kyseessä on 900 km pitkä kasvuvyöhyke, jonka edunvalvontaan ja yli rajat ylittävään aluekehittämiseen hanke on saanut TEM:in rahoituksen. Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon liitto ja sen toteutusaika on 1.9.2021 – 31.12.2023. Tavoitteena on nostaa Viitoskäytävän yhdeksi kansallisesti merkittävimmäksi kehittämis- ja kasvuvyöhykkeeksi. Viitoskäytävän kehittäminen perustuu kahteen toisiaan täydentävään strategiseen näkökulmaan:

  • kaupunkien kestävien tunnin työssäkäyntialueiden toimivuuden vahvistaminen sekä
  • matkailun kehittäminen erityisesti kestävän liikkumisen ja matkaketjujen vahvistamiseksi.

Lisätietoja:

Hankejohtaja Riitta Forsten-Astikainen, Pohjois-Savon liitto, p. 044 714 2611, riitta.forsten-astikainen(at)pohjois-savo.fi.

Viitoskäytävän esittelyvideo YouTubessa:

Joensuu-Kontiomäki rataosuuden kehittämissuunnitelma

Kesäkuussa 2022 valmistunut Joensuu-Kontiomäki-radan kehittämissuunnitelma on laadittu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Kainuun liiton, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy:n ja Lieksan Kehitys LieKe Oy:n toimeksiannosta. Selvityksen on laatinut raideliikenteen asiantuntijapalveluita tuottava Proxion Oy.

Suunnitelman laatimisen yhteydessä on kartoitettu radan nykytila ja haasteet sekä muodostettu radan kehittämiseen tähtäävä toteutuspolku. Suunnitelmassa tarkastellaan myös sähköistyksen mahdollisuutta koko rataosuudelle, ja tälle on laadittu alustava kustannusarvio.

Kehittämissuunnitelman mukaan kohtaamispaikkojen puute, pitkät liikennepaikkavälit sekä kulunvalvonnan puuttuminen Nurmeksen ja Kontiomäen välillä ovat tärkeimpiä rataosuudella korjattavia asioita.

Joensuu-Kontiomäki rataosuuden kehittämissuunnitelma 2022

Lisätietoja

Sivu päivitetty: 06.06.2022