Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita. Kainuun liitto voi myös tilata tai osarahoittaa maakuntaohjelmaan tiiviisti liittyvää toimintaa tai toimia hankepartnerina. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa Kainuun liitto on alueellaan keskeinen toteuttaja.

Omien hankkeiden valmistelusta Kainuun liitossa vastaavat kunkin aihealueen asiantuntijat, joihin voit olla suoraan yhteydessä.

Hankkeet, joiden toteuttamisessa Kainuun liitto on mukana

Kulttuuri-Kainuu -hanke

Kulttuuri-Kainuu -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tuoda lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.12.2022 – 31.12.2023

INNO PROVEMENT

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa INNO PROVEMENT -hankkeessa (Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation) levitetään Industry 4.0 -vision (neljäs teollinen vallankumous) mukaisia hyviä käytäntöjä partnerialueilla.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2018-31.5.2023.

Kainuun aluemarkkinointihanke

Kainuun aluemarkkinointihankkeessa Kainuun maakuntabrändiä vahvistetaan käynnistämällä laaja-alaisena yhteistyönä brändin kehittämis- ja uudistamistyö osaavan työvoiman rekrytoimiseksi, asukkaiden ja matkailijoiden kiinnostuksen herättämiseksi.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2020 – 30.5.2023

BRIDGES

BRIDGES -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla. Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.4.2016 - 31.03.2023.

STOB Regions

STOB Regions -hankkeessa tavoitteena on löytää uusia, alueellisia keinoja tukea pk-yritysten omistajanvaihdoksia ja sukupolvenvaihdoksia.

Hankkeen toteuttamisaika: 01.01.2017 - 31.12.2022.

e-MOPOLI

e-MOPOLI -hankkeessa (Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility) on tavoitteena vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen keinoina taloudellisen toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2018-30.11.2022.

LOGOKA

LOGOKA-hankkeen tavoitteena on edistää liiketoimintaa Karjalan tasavallan ja Oulun, Raahen sekä Kainuun välillä lisäämällä pk-yritysten, kaupan ja logistiikka-alan tietämystä ja osaamista Venäjän ja Suomen rajan ylittävästä kaupasta ja kuljetuksista. Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021.

Hankkeen toteuttamisaika: 17.1.2020 - 30.6.2022.

CINNAMON

CINNAMON -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rajan ylittäviä investointimahdollisuuksia ns. yhden teollisuuden kaupunkien osalta.
Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.10.2018 - 30.6.2022.

Safe Wind

SafeWind on Kolarctic -miniprojekti, jonka tavoitteena on etsiä yhteisiä, rajat ylittäviä lähestymistapoja tuulipuistojen kielteisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tulevaisuudessa.

Hankkeen toteuttamisaika: 21.06.2021 - 30.06.2022.

VekuVaku -hanke

Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitetussa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Region Norrbottenin VekuVaku-hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2019-30.6.2022.

N-lite

Hanke selvittää uusien, laajennettujen teknologioiden mahdollisuuksia luovien alojen yrityksissä ja yhteisöissä pohjoisen alueen yhteisöjen rikkaan kirjallisen, kulttuurisen ja muun perinnön hyödyntämiseksi luovien alojen liiketoiminnassa.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.-30.6.2022.

Northern Axis -Barents Link (NABL)

Northern Axis – Barents Link (NABL), -hanke kehittää rajat ylittävää liikkuvuutta pohjoisella akselilla (Northern Axis).

Hanketta toteutetaan ajalla 04.11.2019 - 31.5.2022.

Päättyneet hankkeet

Ajankohtaista Kainuun liiton hankkeissa