Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita. Kainuun liitto voi myös tilata tai osarahoittaa maakuntaohjelmaan tiiviisti liittyvää toimintaa tai toimia hankepartnerina. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa Kainuun liitto on alueellaan keskeinen toteuttaja.

Omien hankkeiden valmistelusta Kainuun liitossa vastaavat kunkin aihealueen asiantuntijat, joihin voit olla suoraan yhteydessä.

Hankkeet, joiden toteuttamisessa Kainuun liitto on mukana

Spot-lit

NPA -hankkeen BLITZ (Business of Literature Zones) tavoitteena on kehittää kirjallisuusmatkailua partnerialueilla tuotenimen Spot-lit alla. Kainuussa partnereita on kaksi; Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tervetuloa mukaan #Spotlit toimintaan, kehittämään tuotteita ja palveluita Kainuun lukemattomista tarinoista!

Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2018 - 31.3.2022

ELMO 2 Kainuu

Elinkeinot murroksessa (ELMO) 2 Kainuu -hankkeessa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakuntien yhteistyössä ja kerrotaan maakunnan mahdollisuuksista.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.5.2019 - 31.12.2021.

Northern Axis -Barents Link (NABL)

Kainuun liitto on pääpartnerina Kolartic CBC -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa Northern Axis – Barents Link (NABL), jonka tavoitteena on parempi itä-länsi-liikennekäytäväliikenne ja rajat ylittävä liikkuvuus pohjoisella akselilla.

Hanketta toteutetaan ajalla 4.11.2019 - 28.2.2022

Barents Region Transport and Logistics (BRTL)

Kainuun liitto toimii pääpartnerina Kolarctic CBC -ohjelmasta rahoitetussa Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hankkeessa, jonka tarkoitus on viedä käytäntöön Barentsin liikennesuunnitelmassa sovittuja asioita.

Hanketta toteutetaan ajalla 15.10.2018 - 31.10.2021.

LOGOKA

Karelia CBC -ohjelmasta rahoitetun LOGOKA-hankkeen tavoitteena on edistää liiketoimintaa Karjalan tasavallan ja Oulun, Raahen sekä Kainuun välillä lisäämällä pk-yritysten, kaupan ja logistiikka-alan tietämystä ja osaamista Venäjän ja Suomen rajan ylittävästä kaupasta ja kuljetuksista.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 17.1.2020 - 30.6.2022.

BRIDGES

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa BRIDGES -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla. Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2016 - 31.3.2021.

INNO PROVEMENT

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa INNO PROVEMENT -hankkeessa (Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation) levitetään Industry 4.0 -vision (neljäs teollinen vallankumous) mukaisia hyviä käytäntöjä partnerialueilla.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2018-31.5.2023.

e-MOPOLI

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa e-MOPOLI -hankkeessa (Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility) on tavoitteena vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen keinoina taloudellisen toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2018-30.11.2022.

STOB Regions

STOB Regions -hankkeen tavoitteena on parantaa alueellisia käytäntöjä liittyen pk-yritysten omistajanvaihdoksiin ja sukupolvenvaihdoksiin.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 01.01.2017 - 31.12.2021.

ecoRIS3

Hanke generoi tutkimus- ja kehitystyön tulosten ekologista hyödyntämistä älykkään erikoistumisen paikallisilla ja alueellisilla tasoilla sekä innovaatiomahdollisuuksien osa-alueilla.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 01.01.2017 - 31.12.2021.

CINNAMON

CINNAMON -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rajan ylittäviä investointimahdollisuuksia ns. yhden teollisuuden kaupunkien osalta.

Hankepartnerin rooli on siirtynyt Kainuun liitolle Kainuun Etu Oy:ltä vuodenvaihteessa 2020-2021. Hanketta toteutetaan ajalla 01.10.2018 - 30.09.2021.

VekuVaku -hanke

Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitetussa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Region Norrbottenin VekuVaku-hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2019-31.12.2021.

Safe Wind

SafeWind on Kolarctic -miniprojekti, jonka tavoitteena on etsiä yhteisiä, rajat ylittäviä lähestymistapoja tuulipuistojen kielteisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tulevaisuudessa.

Hanketta toteutetaan ajalla 21.06.2021 - 30.06.2022.

Pohjois-Suomen liikenne 2021

Pitkien etäisyyksien Suomessa ovat nopeat ja luotettavat liikenneyhteydet kaikille toimialoille elinehto. Voisiko Pohjois-Suomi toimia liikkumisen kokonaisvaltaisen kehittämisen suunnannäyttäjänä ja vastuullisten saavutettavuusratkaisujen edelläkävijänä?

Hanketta toteutetaan ajalla 1.8.2021 - 31.12.2021.

Päättyneet hankkeet

Ajankohtaista Kainuun liiton hankkeissa