Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita. Kainuun liitto voi myös tilata tai osarahoittaa maakuntaohjelmaan tiiviisti liittyvää toimintaa tai toimia hankepartnerina. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa Kainuun liitto on alueellaan keskeinen toteuttaja.

Omien hankkeiden valmistelusta Kainuun liitossa vastaavat kunkin aihealueen asiantuntijat, joihin voit olla suoraan yhteydessä.

Hankkeet, joiden toteuttamisessa Kainuun liitto on mukana

CHERRY

CHERRY-hankkeen tavoitteena on tukea kulttuurin ja luovien alojen kykyä selviytyä COVID-kriisin jälkeen.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.3.2023- 31.5.2027

ZCI

ZCI-hanke etsii tapoja luoda hiilivapaa liikenneinfrastruktuuri kahdeksalla hankkeeseen osallistuvalla alueella.

Hankkeen toteuttamisaika: 28.2.2023-31.5.2027

N-Lite

Käynnistymässä oleva hanke liittyy kirjallisuusmatkailun kehittämiseen NPA-alueella.

Hankkeen toteuttamisaika on 36 kk (tarkentuu).

Kulttuuri-Kainuu

Kulttuuri-Kainuu -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tuoda lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2022 – 31.12.2023

Kainuun aluemarkkinointihanke

Kainuun aluemarkkinointihankkeessa Kainuun maakuntabrändiä vahvistetaan käynnistämällä laaja-alaisena yhteistyönä brändin kehittämis- ja uudistamistyö osaavan työvoiman rekrytoimiseksi, asukkaiden ja matkailijoiden kiinnostuksen herättämiseksi.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2020 – 31.12.2023

Bridging Youth and Regional Development Through Dialogue

Miniprojektin avulla halutaan löytää uusia tapoja lisätä dialogia nuorten ja aluekehittäjien välille ja lisätä nuorten osallisuutta aluekehittämisessä.

Toteuttamisaika: 1.2.-30.6.2023

Ohjelmakaudella 2014-2020 toteutetut hankkeet

Tältä sivulta löydät lyhyet kuvaukset EU:n ohjelmakauden 2014-2020 jo päättyneistä hankkeista, joissa Kainuun liitto on ollut partnerina. Kuvausten yhteydessä on myös linkkejä lisätiedon lähteille sekä tämän sivuston sisäisesti että muille verkkosivuille.

Siirry päättyneiden hankkeiden sivulle tästä

Ohjelmakauden 2021-2027 rahoitusohjelmia

Kainuulaiset toimijat voivat olla kumppaneina useista kansainvälisistä rahoitusohjelmista rahoitettavissa hankkeissa.

 

Kansainvälisistä rahoitusohjelmista Kainuun liiton sivuilla

Liikennehankkeissamme laaditut selvitykset

Vuonna 2022 päättyneissä Kolarctic -hankkeissamme (BRTL ja NABL) on tuotettu useita mielenkiintoisia selvityksiä. Löydät ne oheisen linkin kautta.

BRTL ja NABL materiaalit

Ajankohtaista Kainuun liiton hankkeissa

Nuoret mukaan aluekehittämisen dialogiin

Kainuun liitto toteuttaa keväällä 2023 Interreg Aurora –ohjelmasta rahoitettavaa minihanketta “Bridging Youth and Regional Development Through Dialogue” yhdessä Pohjois-Pohjanmaan...