Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita. Kainuun liitto voi myös tilata tai osarahoittaa maakuntaohjelmaan tiiviisti liittyvää toimintaa tai toimia hankepartnerina. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa Kainuun liitto on alueellaan keskeinen toteuttaja.

Omien hankkeiden valmistelusta Kainuun liitossa vastaavat kunkin aihealueen asiantuntijat, joihin voit olla suoraan yhteydessä.

Hankkeet, joiden toteuttamisessa Kainuun liitto on mukana

Kulttuuri-Kainuu -hanke

Kulttuuri-Kainuu -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tuoda lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2022 – 31.12.2023

INNO PROVEMENT

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa INNO PROVEMENT -hankkeessa (Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation) levitetään Industry 4.0 -vision (neljäs teollinen vallankumous) mukaisia hyviä käytäntöjä partnerialueilla.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2018-31.5.2023.

Kainuun aluemarkkinointihanke

Kainuun aluemarkkinointihankkeessa Kainuun maakuntabrändiä vahvistetaan käynnistämällä laaja-alaisena yhteistyönä brändin kehittämis- ja uudistamistyö osaavan työvoiman rekrytoimiseksi, asukkaiden ja matkailijoiden kiinnostuksen herättämiseksi.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2020 – 30.5.2023

Kainuun Investointistrategian toimeenpanon valmisteluhanke

Hankkeessa tuotetaan vuosille 2023–2024 kehittämishankehakemus, jonka toimenpitein tuetaan Kainuun Investointistrategian toimeenpanon käynnistämistä tehokkaasti ja suunnitelmallisesti.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.10.2022-31.3.2023

BRIDGES

BRIDGES -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla. Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.4.2016 - 31.03.2023.

STOB Regions

STOB Regions -hankkeessa tavoitteena on löytää uusia, alueellisia keinoja tukea pk-yritysten omistajanvaihdoksia ja sukupolvenvaihdoksia.

Hankkeen toteuttamisaika: 01.01.2017 - 31.12.2022.

Ohjelmakaudella 2014-2020 toteutetut hankkeet

Tältä sivulta löydät lyhyet kuvaukset EU:n ohjelmakauden 2014-2020 jo päättyneistä hankkeista, joissa Kainuun liitto on ollut partnerina. Kuvausten yhteydessä on myös linkkejä lisätiedon lähteille sekä tämän sivuston sisäisesti että muille verkkosivuille.

Siirry päättyneiden hankkeiden sivulle tästä

Ohjelmakauden 2021-2027 rahoitusohjelmia

Kainuulaiset toimijat voivat olla kumppaneina useista kansainvälisistä rahoitusohjelmista rahoitettavissa hankkeissa.

 

Kansainvälisistä rahoitusohjelmista Kainuun liiton sivuilla

Liikennehankkeissamme laaditut selvitykset

Vuonna 2022 päättyneissä Kolarctic -hankkeissamme (BRTL ja NABL) on tuotettu useita mielenkiintoisia selvityksiä. Löydät ne oheisen linkin kautta.

BRTL ja NABL materiaalit

Ajankohtaista Kainuun liiton hankkeissa