Kainuun liitto valmistelee ja toimeenpanee Kainuun maakuntaohjelmaa myös toteuttamalla toimialaansa ja maakuntastrategian painopisteisiin liittyviä hankkeita. Kainuun liitto voi myös tilata tai osarahoittaa maakuntaohjelmaan tiiviisti liittyvää toimintaa tai toimia hankepartnerina. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa Kainuun liitto on alueellaan keskeinen toteuttaja.

Omien hankkeiden valmistelusta Kainuun liitossa vastaavat kunkin aihealueen asiantuntijat, joihin voit olla suoraan yhteydessä.

Hankkeet, joiden toteuttamisessa Kainuun liitto on tällä hetkellä mukana

Spot-lit -hanke

NPA -hankkeen BLITZ (Business of Literature Zones) tavoitteena on kehittää kirjallisuusmatkailua partnerialueilla tuotenimen Spot-lit alla. Kainuussa partnereita on kaksi; Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tervetuloa mukaan #Spotlit toimintaan, kehittämään tuotteita ja palveluita Kainuun lukemattomista tarinoista!

Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2018 - 30.9.2021

Kainuun Digituki -hanke

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, ja tuki digitaalisten palveluiden käyttöön kuuluu kaikille. Kainuu on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista Suomessa. Kai­nuun digi­tu­ki on val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ra­hoit­ta­ma ja Kai­nuun lii­ton hal­lin­noi­ma han­ke di­gi­tuen alueel­li­seen koor­di­naa­tioon.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.11.2019-31.10.2020.

ELMO 2 Kainuu

Elinkeinot murroksessa (ELMO) 2 Kainuu -hankkeessa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakuntien yhteistyössä ja kerrotaan maakunnan mahdollisuuksista.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.5.2019 - 31.12.2021.

Northern Axis -Barents Link (NABL) -hanke

Kainuun liitto on pääpartnerina Kolartic CBC -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa Northern Axis – Barents Link (NABL), jonka tavoitteena on parempi itä-länsi-liikennekäytäväliikenne ja rajat ylittävä liikkuvuus pohjoisella akselilla.

Hanketta toteutetaan ajalla 4.11.2019 - 28.2.2022

Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hanke

Kainuun liitto toimii pääpartnerina Kolarctic CBC -ohjelmasta rahoitetussa Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hankkeessa, jonka tarkoitus on viedä käytäntöön Barentsin liikennesuunnitelmassa sovittuja asioita.

Hanketta toteutetaan ajalla 15.10.2018 - 31.10.2021.

Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanke

Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanke (EAKR) pohjautuu Pohjois-Suomen strategioissa ja hankkeissa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin. Hankealueella sijaitsevat Ivalon, Enontekiön, Kittilän, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Kuusamon, Oulun ja Kajaanin lentoasemat.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2018–31.5.2021.

BRIDGES -hanke

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa BRIDGES -hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla. Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouden kehittämiseen.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2016 - 31.3.2021.

INNO PROVEMENT -hanke

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa INNO PROVEMENT -hankkeessa (Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation) levitetään Industry 4.0 -vision (neljäs teollinen vallankumous) mukaisia hyviä käytäntöjä partnerialueilla.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2018-31.5.2023.

e-MOPOLI -hanke

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa e-MOPOLI -hankkeessa (Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility) on tavoitteena vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen keinoina taloudellisen toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2018-30.11.2022.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hanke

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeessa päivitetään ympäristö- ja ilmastotavoitteita hyödynnettäväksi maakunnallisessa suunnittelussa, lähtökohtana Euroopan Unionin ja Suomen kansalliset sopimukset ja päätökset.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.2.2020 - 9.4.2021.

VekuVaku-hanke

Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitetussa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Region Norrbottenin VekuVaku-hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2019-31.12.2021.

CRR-COVID19

”Communities’ response and resilience to corona virus 19” eli lyhyemmin CRR-COVID19, on rahoitettu Pohjoisen Periferian ja Arktisen ohjelman erilliseltä COVID 19 -hakukierrokselta. Projektissa tutkitaan COVID19 -pandemian vaikutuksia, yhteisöjen sietokykyä ja pandemian aiheuttamia reaktioita NPA-alueella. CRR -COVID19-projekti koostuu 4 eri kohderyhmästä.


Minihanke toteutetaan ajalla 1.9.2020-31.12.2020

Ajankohtaista Kainuun liiton hankkeissa