Tilastoja ja tilannekuvaa Kainuusta

Tutustu Kainuuseen visualisoitujen tilastojen kautta! Tilastoja esitetään pääosin infograafien avulla. Täältä löydät: Vinkkejä ja ohjeita infograafien käyttöön.pdf (63,7 kt)

Kainuu lukuina

Kainuu lukuina_23082022 (xlsx, 14,1 kt)

 

Kainuun tilannekuva

Kainuun tilanne- ja kehityskuvaa leimaa iso kontrasti: Kainuun aluetaloudessa, viennissä, yritysdynamiikassa ja työpaikka- ja työllisyyskehityksessä on ollut erittäin vahva positiivinen kehitys ja näkymät, mutta samaan aikaan väestönkehitys on heikkoa viimeaikaisista muuttovoitoista huolimatta. Kainuun työttömyysaste on matala, työttömien määrä on laskenut ja uusia avoimia työpaikkoja on tarjolla runsaasti. Kääntöpuolena yli puolet yrityksistä kokee rekrytointiongelmia. Kainuun kehityskuva on kuitenkin positiivinen, elinkeinojen hyvä vire ja vaikuttavat kehittämistoimet luovat positiivista tulevaisuutta.

Kainuun toimintaympäristö on voimakkaassa turbulenssissa. Koronakriisin aiheuttamasta kriisistä ollaan pikkuhiljaa selviämässä, mutta Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämä hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat pakotteet- ja vastapakotteet, markkinahäiriöt, pakolaisaalto, humanitaarinen kriisi ja inflaatio ajavat maailmantalouden taantumaan, jonka syvyyttä ja vaikutuksia Kainuuseen on vaikea ennakoida.

Kainuun maakunnan ja valtioneuvoston väliseen aluekehittämisen keskusteluihin (3.2.2022) vuoden 2021 lopulla valmisteltu tilanne- ja kehityskuva on luettavissa täältä: Kainuun ALKE tilanne- ja kehityskuva 2021 . Tilannekuvaa päivitetään vuoden 2022 kuluessa.

Kuntien avainluvut

Tästä löydät useita tilastoja Kainuun kunnista taulukkomuodossa: Kainuun kuntien avainluvut 2010-2021 (xlsx)

 

Kainuun maakuntaprofiili

 

 

Kainuun vahvuuksina korostuvat luonto, väljyys, hyvä elämisen laatu, turvallisuus, arjen helppous, toimivat ja monipuoliset palvelut ja infrastruktuuri. Maakunnan runsaat luonnonvarat ja puhdas luonto luovat erinomaiset puitteet alueen yritysten kasvulle. Kaivannaisala, biotalous ja matkailu luovat alueelle paljon työpaikkoja. Kainuu on vetovoimainen asuinpaikka, mökkimaakunta ja matkailukohde, joka tunnetaan metsäisistä vaaramaisemista, laajoista luonnonsuojelualueista, runsaista vesistöistä sekä monipuolisista kulttuurin ja liikunnan mahdollisuuksista.

 

Tilastojulkaisuja:

Suomen tilastollinen vuosikirja 2021, Tilastokeskus: Suomen tilastollinen vuosikirja 2021

Suomi lukuina 2022 taskutilasto, Tilastokeskus: Suomi lukuina 2022

Kuntakatsaus 2018, Tilastokeskus: Suomi-tietoa alueittain

Suomen kestävän kehityksen indikaattorit 2020, Tilastokeskus: Sustainable Development Goals – Indicators for Finland

Euroopan väestön ja talouden vuosikirja 2021, Eurostat: Eurostat regional yearbook 2021

 

Tilastolähteitä:

Findikaattori. Tietoa yhteiskunnan ilmiöistä: findikaattori.fi

Kasvihuonekaasupäästöt: hiilineutraalisuomi.fi

Koulutus: vipunen.fi

Kuntakohtaisia tilastoja: kuntaliitto.fi

Kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja: tutkihallintoa.fi

Lentoliikenne: finavia.fi

Liikenne: traficom.fi

Luonnonvarakeskus: luke.fi

Matkailutilastoja Kainuusta: visitory.io

Sosiaali- ja terveysala: thl.fi

Tilastokeskus: tilastokeskus.fi

Tulli: tulli.fi

Kansainvälisiä tilastolähteitä:

Pohjoismaat: Norden.org

Euroopan unionin tilastotoimisto: Eurostat

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tilastot: OECD

Lisätietoja