Kainuun aluekehityksen tilastoja esitetään pääosin infograafien avulla. Voit tarkastella infograafien tietoja viemällä kursorin kuvan päälle tai näpäyttämällä kuvaa mobiililaitteessa. Infograafin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä näpäyttämällä voit ladata tilastokuvan jpg, png tai pdf-muotoisena, tai jakaa kuvan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kuva on myös mahdollista avata koko näytön tarkasteluun. Tilastojen numeerisen aineiston lataaminen onnistuu infograafin kohdasta ’Download data’ tai kuvan alla olevasta Excel-tiedostosta.

Tietoja vielä täydennetään.

Kainuu lukuina

Kainuu lukuina_17032021 (xlsx, 11,1kt)

Kainuun vahvuuksina korostuvat luonto, väljyys, hyvä elämisen laatu, turvallisuus, arjen helppous, toimivat ja monipuoliset palvelut ja infrastruktuuri. Maakunnan runsaat luonnonvarat ja puhdas luonto luovat erinomaiset puitteet alueen yritysten kasvulle. Kaivannaisala, biotalous ja matkailu luovat alueelle paljon työpaikkoja.

Kainuu on vetovoimainen asuinpaikka, mökkimaakunta ja matkailukohde, joka tunnetaan metsäisistä vaaramaisemista, laajoista luonnonsuojelualueista, runsaista vesistöistä sekä monipuolisista kulttuurin ja liikunnan mahdollisuuksista.

Tilastojulkaisuja:

Suomen tilastollinen vuosikirja 2020, Tilastokeskus: Suomen tilastollinen vuosikirja 2020 (pdf)

Suomi lukuina taskutilasto, Tilastokeskus: Suomi lukuina 2020

Kuntakatsaus 2018, Tilastokeskus: Suomi-tietoa alueittain

Suomen kestävän kehityksen indikaattorit 2020, Tilastokeskus: Sustainable Development Goals – Indicators for Finland

Euroopan väestön ja talouden vuosikirja 2020, Eurostat: Eurostat regional yearbook 2020

 

Tilastolähteitä:

Findikaattori. Tietoa yhteiskunnan ilmiöistä: findikaattori.fi

Kasvihuonekaasupäästöt: hiilineutraalisuomi.fi

Koulutus: vipunen.fi

Kuntakohtaisia tilastoja: kuntaliitto.fi

Kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja: tutkihallintoa.fi

Lentoliikenne: finavia.fi

Liikenne: traficom.fi

Luonnonvarakeskus: luke.fi

Matkailutilastoja Kainuusta: visitory.io

Sosiaali- ja terveysala: thl.fi

Tilastokeskus: tilastokeskus.fi

Tulli: tulli.fi

Kansainvälisiä tilastolähteitä:

Pohjoismaat: Norden.org

Euroopan unionin tilastotoimisto: Eurostat

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tilastot: OECD

Lisätietoja