Tilastoja ja tilannekuvaa Kainuusta

Tutustu Kainuuseen visualisoitujen tilastojen kautta! Tilastoja esitetään pääosin infograafien avulla. HUOM! Infograafit näkyvät, jos olet sallinut sivustolla käytettävät evästeet.  Vinkkejä infograafien käyttöön -tiedostossa on tarkemmat ohjeet evästeiden hyväksymisestä.

Kainuu lukuina

 

Kainuun tilannekuva

Kainuun aluetaloudessa, yritysdynamiikassa ja työpaikka- ja työllisyyskehityksessä on ollut erittäin vahva positiivinen kehitys. Samaan aikaan trendinomainen väestön väheneminen on kuitenkin jatkunut viimeaikaisista muuttovoitoista huolimatta. Kainuun työttömyysaste on matala, työttömien määrä on laskenut ja uusia avoimia työpaikkoja on tarjolla runsaasti. Kääntöpuolena ovat yritysten rekrytointiongelmat. Tilannekuvasta nousevat keskeisimmät aluekehityksen pullonkaulat ovat osaavan työvoiman saatavuus, saavutettavuuden kehittäminen (erityisen akuuttina asiana lentoliikenteen jatkuvuuden turvaaminen) sekä uusien investointien saaminen.

Koronakriisistä toipuminen oli Kainuussakin hyvässä vauhdissa, kunnes Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 loi uuden globaalin kriisin. Sota ja siihen liittyvät pakotteet ja vastapakotteet vaikuttavat suoraan ja välillisesti Kainuuseen ja kainuulaisten yritysten toimintaan erityisesti energian, raaka-aineiden ja materiaalien hintojen nousuna sekä saatavuusongelmina. Talouden epävarmat näkymät, markkinahäiriöt, pakolaisaalto, humanitaarinen kriisi ja inflaatio ajavat maailmantalouden taantumaan, jonka syvyyttä, kestoa ja vaikutuksia Kainuuseen on vaikea ennakoida.

Maakuntien ja valtioneuvoston välisiin helmikuussa 2023 pidettäviin aluekehittämisen keskusteluihin valmisteltu tilanne- ja kehityskuva on luettavissa täältä: Kainuun ALKE tilanne- ja kehityskuva_21.11.2022 (pdf, 525 kt) ja tilannekuvan esittelymateriaaleihin voit tutustua tässä: Kainuu tilanne- ja kehityskuvan esittelykooste_30112022 (pdf, 3,91 Mt)

 

Kuntien avainluvut

Tästä löydät useita tilastoja Kainuun kunnista taulukkomuodossa: Kainuun kuntien avainluvut 2000-2021 Excel taulukossa (xlsx, 51 kt)

 

Kainuun maakuntaprofiili

 

 

Kainuun vahvuuksina korostuvat luonto, väljyys, hyvä elämisen laatu, turvallisuus, arjen helppous, toimivat ja monipuoliset palvelut ja infrastruktuuri. Maakunnan runsaat luonnonvarat ja puhdas luonto luovat erinomaiset puitteet alueen yritysten kasvulle. Kaivannaisala, biotalous ja matkailu luovat alueelle paljon työpaikkoja. Kainuu on vetovoimainen asuinpaikka, mökkimaakunta ja matkailukohde, joka tunnetaan metsäisistä vaaramaisemista, laajoista luonnonsuojelualueista, runsaista vesistöistä sekä monipuolisista kulttuurin ja liikunnan mahdollisuuksista.

 

Tilastojulkaisuja:

Suomen tilastollinen vuosikirja 2023, Tilastokeskus: Suomen tilastollinen vuosikirja 2023

Suomi lukuina 2022 taskutilasto, Tilastokeskus: Suomi lukuina 2022

Kuntakatsaus 2018, Tilastokeskus: Suomi-tietoa alueittain

Suomen kestävän kehityksen indikaattorit 2020, Tilastokeskus: Sustainable Development Goals – Indicators for Finland

Euroopan väestön ja talouden vuosikirja 2021, Eurostat: Eurostat regional yearbook 2021

 

Tilastolähteitä:

Findikaattori. Tietoa yhteiskunnan ilmiöistä: findikaattori.fi

Kasvihuonekaasupäästöt: hiilineutraalisuomi.fi

Koulutus: vipunen.fi

Kuntakohtaisia tilastoja: kuntaliitto.fi

Kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja: tutkihallintoa.fi

Lentoliikenne: finavia.fi

Liikenne: traficom.fi

Luonnonvarakeskus: luke.fi

Matkailutilastoja Kainuusta: visitory.io

Sosiaali- ja terveysala: thl.fi

Tilastokeskus: tilastokeskus.fi

Tulli: tulli.fi

Kansainvälisiä tilastolähteitä:

Pohjoismaat: Norden.org

Euroopan unionin tilastotoimisto: Eurostat

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tilastot: OECD

Lisätietoja