Tilastoja ja tilannekuvaa Kainuusta

Tilastoja Kainuusta on koostettu Kainuun tilannekuvan pohjaksi sekä kehittämisen ja mainetyön tueksi. Tutustu Kainuuseen visualisoitujen tilastojen kautta!

Kainuun tilastoja esitetään pääosin Infogramilla tehtyjen infograafien avulla.

Täältä löydät: Vinkkejä ja ohjeita infograafien käyttöön.pdf (63,7 kt)

Tietoja vielä täydennetään.

Kainuu lukuina

Kainuu lukuina_211221 (Xlsx, 14 kt)

 

Kainuun vahvuuksina korostuvat luonto, väljyys, hyvä elämisen laatu, turvallisuus, arjen helppous, toimivat ja monipuoliset palvelut ja infrastruktuuri. Maakunnan runsaat luonnonvarat ja puhdas luonto luovat erinomaiset puitteet alueen yritysten kasvulle. Kaivannaisala, biotalous ja matkailu luovat alueelle paljon työpaikkoja.

Kainuu on vetovoimainen asuinpaikka, mökkimaakunta ja matkailukohde, joka tunnetaan metsäisistä vaaramaisemista, laajoista luonnonsuojelualueista, runsaista vesistöistä sekä monipuolisista kulttuurin ja liikunnan mahdollisuuksista.

Kainuun tilanne- ja kehityskuvaa leimaa iso kontrasti: Kainuun aluetaloudessa, viennissä, yritysdynamiikassa ja työpaikka- ja työllisyyskehityksessä on ollut erittäin vahva positiivinen kehitys ja näkymät, mutta samaan aikaan väestönkehitys on heikkoa viimeaikaisista muuttovoitoista huolimatta. Kainuun työttömyysaste on matala, työttömien määrä on laskenut ja uusia avoimia työpaikkoja on tarjolla runsaasti. Kääntöpuolena yli puolet yrityksistä kokee rekrytointiongelmia. Kainuun kehityskuva on kuitenkin positiivinen, elinkeinojen hyvä vire ja vaikuttavat kehittämistoimet luovat positiivista tulevaisuutta.

Tilastojulkaisuja:

Suomen tilastollinen vuosikirja 2020, Tilastokeskus: Suomen tilastollinen vuosikirja 2020 (pdf)

Suomi lukuina taskutilasto, Tilastokeskus: Suomi lukuina 2021

Kuntakatsaus 2018, Tilastokeskus: Suomi-tietoa alueittain

Suomen kestävän kehityksen indikaattorit 2020, Tilastokeskus: Sustainable Development Goals – Indicators for Finland

Euroopan väestön ja talouden vuosikirja 2020, Eurostat: Eurostat regional yearbook 2020

 

Tilastolähteitä:

Findikaattori. Tietoa yhteiskunnan ilmiöistä: findikaattori.fi

Kasvihuonekaasupäästöt: hiilineutraalisuomi.fi

Koulutus: vipunen.fi

Kuntakohtaisia tilastoja: kuntaliitto.fi

Kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja: tutkihallintoa.fi

Lentoliikenne: finavia.fi

Liikenne: traficom.fi

Luonnonvarakeskus: luke.fi

Matkailutilastoja Kainuusta: visitory.io

Sosiaali- ja terveysala: thl.fi

Tilastokeskus: tilastokeskus.fi

Tulli: tulli.fi

Kansainvälisiä tilastolähteitä:

Pohjoismaat: Norden.org

Euroopan unionin tilastotoimisto: Eurostat

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tilastot: OECD

Lisätietoja