Hallintopalvelujen vastuualue vastaa kaikille yhteisten palvelujen koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta. Hallintopalvelujen vastuualueelle kuuluvat muun muassa Kainuun liiton yleishallinnon, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät sekä viestinnän ja markkinoinnin tehtävät.

Hallintopalvelujen vastuualueen tehtävät

Hallintopalvelut keskittyvät vastuualueiden ja hallinnon tukipalvelujen järjestämiseen, joihin sisältyy luottamushenkilöhallinto ja viraston toimintaedellytykset. Talous- ja henkilöstöpalvelut tuottaa Kainuun liitolle vuoden 2021 alusta lähtien Monetra Oulu Oy ja ICT-palvelut Atea. Talouden seuranta ja suunnittelu sekä henkilöstöasioiden johtaminen ja koordinointi hoidetaan Kainuun liitossa. Lisäksi hallintopalvelujen vastuualueella hoidetaan viestinnän ja markkinoinnin tehtävät.

Viestintä tukee maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista ja Kainuun mainetyö on Kainuun liiton keskeinen kehittämisalue. Kainuun liiton viestintä koordinoi ja osaltaan toteuttaa mainetyötä, jota tehdään verkostomaisesti yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Viestintä huolehtii, että kainuulaiset ja Kainuun liiton sidosryhmät saavat riittävästi ja ajoissa tietoa päätöksistä ja vireillä olevista asioista. Viestintä tukee kansalaisten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa. Viestintä on olennainen osa edunajamista ja osallistuu myös matkailun edistämiseen.

Hallintopalvelujen vastuualueella työskentelevät