Ennakointi ja seuranta Kainuussa

Kainuussa toimii ennakointi- ja seurantaryhmä, joka tuottaa ja kokoaa arviointi- ja seurantatietoa maakuntaohjelman toimeenpanosta ja toimintaympäristön muutoksista ennakoivalla otteella. Ryhmä tuottaa kerran vuodessa tilannekuvaraportin ja on keskeisessä roolissa Kainuun yhteisen, vuorovaikutteisen ja jatkuvan tilannekuvan ylläpitämisessä.

Kainuun liitto ylläpitää tilasto- ja tilannekuvasivustoa Tilastot sekä tätä ennakoinnin Kuiskintaa -sivustoa, joka toimii yhteisenä alustana Kainuun ennakoinnin ja seurannan ajankohtaisille katsauksille.

Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmään kuuluu jäseniä Kainuun liitosta, Kainuun ELY-keskuksesta, Kainuun TE-toimistosta, kunnista, Kainuun yrittäjistä, Kainuun SOTEsta ja oppilaitoksista (KAMK, KAO, KYK, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos). Ryhmää koordinoi ja koollekutsujana toimii Kainuun liitto. Ennakointi- ja seurantatyön rakennetta on kuvattu alla olevassa kaaviossa.

 

Tilannekuvaprosessi Kainuussa

Maakunnallisen yhteistyön pohjana on yhteinen jaettu tilannekuva ja ymmärrys Kainuun tilanteesta. Kainuun liitto vastaa ja koordinoi tilannekuvan laatimista. Tilannekuvan vahvistaa maakuntahallitus. Tilannekuvaan perustuvat kehittämistavoitteet ohjaavat yhteistyötä ja edunvalvontaa. Tilannekuvan muuttuessa tavoitteita täytyy pystyä nopeastikin tarkentamaan. Nopea reagointi taas edellyttää avointa tiedonkulkua ja luottamusta, jota yhteiset onnistumiset vahvistavat.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Kainuun tilannekuvaprosessia. Oleellisimmat Kainuun ennakoinnin ja seurannan tietolähteet ja -tuotokset on kuvattu kohdassa ’Tietopohja ja aineistot’.

Ennakointi- ja seurantatietoa käsitellään ja tulkitaan sekä tilannekuvaa rakennetaan vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä erilaisissa foorumeissa, kokouksissa ja tilaisuuksissa. Näitä ovat ennakointi- ja seurantaryhmän lisäksi muun muassa kuntakierrokset ja Business Kainuu -verkosto ja kärkitoimialojen foorumit kuten Metsäklusteri, Kainuun matkailufoorumi, Kainuun kulttuurimatkailuverkosto ja Kaivannaisstrategian ohjausryhmä sekä tietoliikenneasioissa maakunnallinen laajakaistaryhmä. Myös teknologiateollisuuden eri toimialat (ICT, datakeskusala ja metalliala) pohtivat kehittämisen kysymyksiä aika ajoin omina ryhminään.

Vuorovaikutteisesta Kainuun tilannekuvasta nousee tärkeimmät nostot ja toimintasuositukset päätöksien ja kehittämisen tueksi ja pohjaksi. Tiedolla johtamista tapahtuu kaikissa tilannekuvan rakentamisen ja hyödyntämisen vaiheissa. Sitoutuminen tiedolla johtamiseen, yhteistyöhön ja määrätietoiseen kehittämiseen on tärkeää.

 

Kuiskintaa Kainuun tulevaisuudesta

Tältä Kuiskintaa sivulta löydät julkaisut ja artikkelikirjoitukset Kainuun nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyen.

Ennakointi- ja seurantatietoa, tilastoja ja tilannekuvaa Kainuusta löydät täältä: TILASTOT

 

 

Valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari järjestettiin Kainuussa 19.-20.5.2022

ÄLYN JÄLJILLÄ VAI VAAROJEN TIELLÄ?

Tästä tapahtumasivulle: Alue-ennakoinnin seminaari

 

 

Ennakointiin ja seurantaan liittyvät ajankohtaisartikkelit

Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi

Kainuun työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa lähdetään ratkomaan kehittämällä ennakointia ESR rahoitteisella hankkeella Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi. Tavoitteena on parantaa osaavan...

Kainuu muuttovoiton tiellä

Kainuun laaja-alainen positiivinen vire näkyy myös muuttotilastoissa. Kainuu on pikkuhiljaa muuttumassa muuttotappioalueesta muuttovoittoiseksi. Uusia asukkaita on muuttanut alueelle avoimien...

Kuiskintaa sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja