Halutun tulevaisuuskuvan maalaaminen vaatii siveltimeen tarttumista

Tulevaisuudet taidot – Kainuu ennakoi BLOGI maaliskuu 2023

Ennakointihankkeen kevät on ollut tohinaa täynnä, kun saimme vietyä kahdeksan Kainuun kärkitoimialan tulevaisuustyöpajaa maaliin helmikuussa. Työpajojen juoksuttaminen oli todella antoisaa, mistä kertoo niistä saatu valtava määrä materiaalia – kaikki Kainuun ennakointityötä ajatellen. Hankkeemme tarkoituksena on luoda Kainuuseen ennakoinnin toimintamalli ja edesauttaa maakunnan laajuisen ennakointiviestinnän kehittymisessä. Toimimme myös Kainuun skenaariotyössä Kainuun liiton tukena. Suunnittelemme jo kovaa vauhtia hankkeen seuraavia tapahtumia.

Tulevaisuustyöpajat järjestettiin Kajaanin keskustassa sijaitsevassa Sokos Hotel Valjuksessa 13.2.-22.2.2023 välisenä aikana. Työpajoja olivat fasilitoimassa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat, joiden johdolla maaseutu-, metsä-, matkailu-, ilmasto- ja ympäristö-, ICT-, metalli-, kaivannais- ja hyvinvointiklusterit jakautuivat omissa työpajoissaan pienryhmiin ja veivät läpi intensiivisen ajatustenjuoksun.

Tulevaisuustyöpajoissa oli tarkoituksena pohtia toimiala kerrallaan, asiantuntijoiden ja yrittäjien kokoontuessa yhteisen pöydän ääreen, millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kukin toimiala saattaisi kohdata vuoteen 2035 mennessä. Muuttujia löydettiin todella paljon ja ne asetettiin yhdessä keskustellen nelikenttään, johon niiden toteutumisaste määriteltiin.

Tiivistys kaikkien toimialojen tulevaisuustyöpajoissa ilmenneistä muuttujista nelikenttään vietyinä. Mitä suuremmalla sana näkyy, sen useammin se on mainittu. Oikean yläkulman muuttujissa nähtiin vaikutukseltaan suuri ja toteutumisen suhteen varmoja muuttujia. Vasemmalla alhaalla taas esiintyy muuttujia, joiden toteutuminen on epävarmaa ja vaikutus pieni.

Työpajoissa tuotettiin yhteensä noin kymmenen tulevaisuustaulukkoa ja yli 15 tulevaisuuskuvaa. Nämä aikaansaannokset koottiin yhteen hankkeen ennakoinnin toimintamallin laatimisen tueksi sekä kattavan pohjan perusteeksi huhtikuussa järjestämällemme skenaariotyöpajalle. Paikalla oli julkisen puolen asiantuntijoiden ja päättäjien lisäksi yritysten edustajia, joka oli erityisen arvokasta meille ja Kainuun ennakointityölle. Yritysten osallistumisesta olin tainnutkin tämän vuoden alussa julkaistussa blogikirjoituksessa heittää toivetta ilmaan!

Tulevaisuusajattelun ja tulevaisuuden tutkimuksen pyrkimyksenä on kyky edistää toivotun tulevaisuuden toteutumista vaikuttamalla yleiseen ajatteluun ja arvoihin. Tätä kautta vaikutus yltää päätöksentekoon saakka. Arvojen ja siihen liittyvän keskustelun merkitys on välttämätöntä tulevaisuuskeskustelussa, mikä huomattiin myös meidän järjestämissämme tulevaisuustyöpajoissa. Arvot koettiin erityisen tärkeinä muuttujina tulevaisuuden tarkastelussa ja keskustelu aiheen ympärillä oli paikoin kiivasta.

Viimeinenkin toimialaryhmä pakersi arvokeskustelun ja tulevaisuuskuvien kanssa pitkälle iltapäivään. Työpajojen jälkeen olo oli kaikkensa antanut, mutta erityisen innokas. Saimme kasaan valtavasti työstettävää materiaalia ja aloitimmekin jo seuraavana päivänä aineiston digitoinnin. Suuntasimme saman tien katseet seuraaviin tapahtumiin, joita hankkeellamme on tiedossa. Alla näkyvässä kuvassa näistä koonti, laittakaahan päivämääriä ylös, niin nähdään jo ensi kuussa!

Erityiskiitos Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijoille työpajojen sisältöjen tuottamisesta sekä Kainuun liitolle ja ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenille avustanne toimialaryhmien kokoamiseksi ja työpajojen mahdollistamiseksi.

Ennakointiblogin kirjoittaja Jonna HänninenKirjoittaja Jonna Hänninen on Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi -hankkeen projektisuunnittelija.