Kainuulaiset toimijat voivat olla kumppaneina useista kansainvälisistä rahoitusohjelmista rahoitettavissa hankkeissa. Tältä sivulta löydät niiden lyhyet esittelyt ja linkit ohjelmien verkkosivuille.

Yhteyshenkilömme myös auttavat sinua mielellään eteenpäin tietoa etsiessäsi!

Euroopan alueellinen yhteistyö

EU:n jäsenmaiden ja alueiden ongelmat ylittävät yhä useammin kansalliset ja alueelliset rajat. Tarvitaankin yhteistyökehys, joka kattaa koko EU:n alueen. EAY -tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla. Euroopan alueellista yhteistyötä tuetaan kolmentyyppisistä ohjelmista: rajat ylittävät yhteistyöohjelmat, valtioiden väliset yhteistyöohjelmat ja alueiden väliset yhteistyöohjelmat.

Alla on käsitelty näistä lähemmin kolmea, joiden toteuttamisessa myös kainuulaiset tahot voivat olla mukana; Baltic Sea Region, Northern Periphery and Arctic (NPA) sekä Interreg Europe -ohjelmia.

Euroopan Unionin ulkorajayhteistyö

Suomi osallistuu myös kolmeen EU:n rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla tukevaan EU:n ulkorajayhteistyöohjelmaan (ENI CBC 2014-2020); Kolarctic (Suomi-Ruotsi-Norja-Venäjä), Karelia (Suomi ja Venäjä) ja Kaakkois-Suomi – Venäjä (Suomi ja Venäjä). Kainuu kuuluu näistä Karelia CBC -ohjelman alueeseen, mutta voi myös osallistua tietyin ehdoin Kolarctic -hankkeisiin. Ulkorajayhteistyötä toteutetaan Euroopan alueellisen yhteistyön ENI -rahoituksella.

Kainuun maakunta on osallistunut raja-alueyhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa vuodesta 1996 lähtien rajanylittävää yhteistyötä tukevien ja edistävien EU-ohjelmien kautta, yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien sekä Karjalan tasavallan kanssa. Tällä hetkellä rajanylittävää yhteistyötä tällä alueella jatketaan Karelia CBC -ohjelman puitteissa.

Baltic Sea Programme 2014-2020

Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region) on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jonka taustalla on EU:n Itämeren alueen strategia. Tyypillisiä hankekumppaneita ohjelmassa ovat kunnat, aluehallinnot, kuntayhtymät, valtion organisaatiot, kehittämisyhtiöt, yliopistot/korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja järjestöt.

Ohjelma kattaa kaikkiaan kahdeksan EU-jäsenmaata (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia ja Liettua). Ohjelman tavoitteena on syventää Itämeren alueen yhdentymistä tukemalla yhteistyötä jäsenmaiden sekä niiden kumppanialueiden (Valko-Venäjän, Norjan ja Venäjän) välillä. Norja osallistuu ohjelmaan kansallisella rahoituksellaan ja Venäjän luoteisosa sekä Valko-Venäjä ENI-rahoituksella.

CBC Karelia -ohjelma

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Ohjelman ydinalueeseen kuuluvat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat Suomessa ja Karjalan tasavalta Venäjällä.
Liitännäisalueita ovat Suomessa Lappi, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo sekä Venäjällä Leningradin, Murmanskin ja Arkangelin alueet.

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Interreg Europe Programme 2014-2020

Koko Euroopan kattava Interreg Europe Programme 2014-2020  tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi.

Alueidenvälisten yhteistyöhankkeiden lisäksi ohjelman puitteissa perustetaan osaamisalustoja (policy learning platforms), joiden tarjoamia palveluja ja temaattisia sisältöjä voivat hyödyntää muutkin tahot kuin Interreg Europe -yhteistyöhankkeissa mukana olevat. Tämä tukee hankkeiden tulosten siirtoa osaksi jäsenmaissa tapahtuvaa alueellista kehittämistyötä.

Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020

Pohjoinen Periferia ja Arktis (Northern Periphery and Arctic) on valtioiden välinen yhteistyöohjelma, jonka ohjelma-alueeseen kuuluu alueita sekä EU:sta (Suomesta, Ruotsista, Skotlannista, Pohjois-Irlannista ja Irlannista) että sen ulkopuolelta (Islanti, Färsaaret, Grönlanti sekä Norjan pohjois- ja länsiosat).

Kainuun liiton kansainvälisiä hankkeita