Kainuulaiset toimijat voivat olla kumppaneina useista kansainvälisistä rahoitusohjelmista rahoitettavissa hankkeissa. Tältä sivulta löydät niiden lyhyet esittelyt ja linkit ohjelmien verkkosivuille.

NPA_map_20202027

Interreg Northern Periphery and Arctic 2021-2027

Pohjoisen Periferian ja Arktisen ohjelma (Northern Periphery and Arctic eli NPA) on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu alueita yhdeksältä eri alueelta. Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista sekä Islanti, Färsaaret ja Grönlanti kokonaisuudessaan. Ohjelma rakentaa elinvoimaisia, kilpailukykyisiä ja ekologisesti kestäviä yhteisöjä.

Lue lisää NPA-ohjelman sivuilta

Interreg Europe hashtags_in_pyramid_shape-2022

Interreg Europe Programme 2021-2027

Koko Euroopan kattava Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Tätä kautta ohjelma pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja. Alueidenvälisten yhteistyöhankkeiden lisäksi ohjelman puitteissa perustetaan osaamisalustoja, joiden tarjoamia palveluja ja temaattisia sisältöjä voivat hyödyntää muutkin kuin hankkeissa mukana olevat tahot. Tämä tukee hankkeiden tulosten siirtoa osaksi jäsenmaissa tapahtuvaa alueellista kehittämistyötä.

Lue lisää IE-ohjelman sivuilta

Interreg_Aurora_GB_map-1001×1024

Interreg Aurora 2021-2027

Interreg Aurora on uusi ohjelma, joka yhdistää aiempien Interreg Pohjoinen ja Interreg Botnia-Atlantican maantieteelliset alueet. Ohjelma on Suomen, Ruotsin ja Norjan sekä saamelaisten välinen, Euroopan pohjoisimpien alueiden rajat ylittävää yhteistyötä rahoittava ohjelma. Vaikka Kainuu ei kuulu sen varsinaiseen ohjelma-alueeseen, yhteistyön paikkoja löytyy silti.

Lue lisää Aurora-ohjelman sivuilta 

BSR rajattu

Baltic Sea Programme 2021-2027

Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region) on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jonka taustalla on EU:n Itämeren alueen strategia. Tyypillisiä hankekumppaneita ohjelmassa ovat kunnat, aluehallinnot, kuntayhtymät, valtion organisaatiot, kehittämisyhtiöt, yliopistot/korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja järjestöt. Ohjelma kattaa kaikkiaan kahdeksan EU-jäsenmaata (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia ja Liettua). Ohjelman tavoitteena on syventää Itämeren alueen yhdentymistä.

Lue lisää BSR-ohjelman sivuilta