Perussopimuksen mukaan Kainuun liiton tehtävänä on ajaa maakunnan etua kansallisen ja Euroopan politiikan tasolla. Kainuun liitto luo ja hoitaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella.

Maakuntavaltuusto hyväksyy Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet. Tavoitteet nojautuvat vahvasti Kainuun aluekehityksen tilannekuvaan, ja ne tähtäävät jokaisen Kainuun kunnan ja alueen omien vahvuuksien tunnistamiseen ja täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Laajoja edunajamisen tavoitteita ovat tällä hetkellä Kainuun positiivisen rakennemuutoksen tukeminen, saavutettavuuden parantaminen, investointien varmistaminen, maakunta- ja kuntatason vahvistaminen sekä kansainvälinen edunajaminen ja rajayhteistyö.

Kainuu-ohjelma (sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman) on keskeinen väline, jolla maakunnan voimavaroja suunnataan yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin. Maakuntaohjelman toimeenpanoa täsmennetään omassa vuosittaisessa suunnitelmassa (TOPSU).

Viestintä toimii edunajamisen strategisena tukena. Maakunnallisen markkinoinnin tehtävänä on huolehtia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta.

Aluekehittämisen ja edunajamisen painopisteitä käsitellään säännöllisesti maakunnan ja valtioneuvoston aluekehityskeskusteluissa.

Tiedostoja ja lisätietolähteitä

EU_toimisto_Palmerston

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto yhteistyössä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja.

EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Lue lisää EU-toimiston kautta tehtävästä yhteistyöstä