Perussopimuksen mukaan Kainuun liiton tehtävänä on ajaa maakunnan etua kansallisen ja Euroopan politiikan tasolla. Kainuun liitto luo ja hoitaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella uudistetulla toimintamallilla. Kainuu-ohjelma (sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2035 ja maakuntaohjelman vuosille 2018-2021) on keskeinen väline, jolla maakunnan voimavaroja suunnataan yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Maakuntaohjelman toimeenpanoa täsmennetään omassa vuosittaisessa suunnitelmassa (TOPSU). Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019-2020 on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 15.10.2018.

Viestintä toimii edunajamisen strategisena tukena. Maakunnallisen markkinoinnin tehtävänä on huolehtia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta.

Aluetalous on vahvistunut Kainuussa poikkeuksellisen voimakkaasti viimeisten kahden vuoden aikana, mikä antaa suotuisat lähtökohdat muuttaa Kainuun pitkään jatkuneen negatiivisen väestökehityksen suuntaa. Myös uusille talouskasvua luoville investoinneille on runsaasti mahdollisuuksia. Kasvun jatkumisen keskeiset pullonkaulat liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen, kansainväliseen saavutettavuuteen sekä investointien realisointiin.

Näiden ratkaisuun keskitytään Kainuun liiton tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa, Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa, edunajamisen painopisteissä sekä maakunnan ja valtioneuvoston aluekehityskeskusteluissa ja siltasopimuksessa. Toimeenpanosuunnitelmasta on maakuntahallituksen linjausten mukaisesti tehty Kainuun kasvuohjelma nimeltään Kasvua Kainuuseen. Kainuun kärkihankkeet on koottu erilliseksi asiakirjaksi viimeksi  vuoden 2019 alussa.

Tärkeä asiakirja on myös Kainuun siltasopimus, joka on hyväksytty tammikuussa 2019. Siltasopimus on valtion (TEM, VM, YM, OKM, LVM) ja alueen yhteinen prosessi, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat mahdollisuuksien mukaan edistämään kasvun mahdollisuuden hyödyntämistä. Se perustuu toimijoiden yhteistyöhön ja alueen tilanteen ja toimenpiteiden tarkasteluun horisontaalisesti – samaan aikaan useiden hallinnon alojen ja maakunnan kautta. Erityisessä tarkastelussa ovat lyhyen tähtäimen toimet, jotka käynnistyvät ja toteutuvat vuosina 2019–2020. Toimenpiteitä toteutetaan valtion ja kuntien kehysten ja talousarvioiden puitteissa, eivätkä asiakirjan kirjaukset sido osapuolia.

Tiedostoja

Towards green transition in EU regions: case study East and North Finland
– Future Aspects of Forest Sector in East and North Finland. 27.4.2022 Pentti Malinen