Maakuntavaltuusto vastaa Kainuun liitto -kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa. Maakuntavaltuusto siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.  Kainuun liiton hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä ellei laissa ole toisin määrätty.

Kainuun liiton organisaatiokaavio

Kainuun liiton toimielimet

Maakuntavaltuusto

Kainuun liiton maakuntavaltuustossa on yhteensä 35 kuntien nimeämää maakuntavaltuutettua ja henkilökohtaista varavaltuutettua. Kuntien valtuustot valitsevat maakuntavaltuustoon edustajat perussopimuksen mukaisesti, kunnan asukasluvun mukaan. Varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen valitaan samoin perustein ja molemmat ovat jäsenkunnan valtuutettuja.

Lue lisää maakuntavaltuustosta

Maakuntahallitus

Kainuun liiton maakuntahallituksessa on 12 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä. Perussopimuksen mukaisesti maakuntahallituksessa on kaupunkien ja kuntien edustajia seuraavasti:

Kajaani, vähintään 4 edustajaa.
Muut kunnat, vähintään 1 edustaja.

Lue lisää maakuntahallituksesta

Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän (MYR). Kainuun liiton yhteistyöryhmässä (MYR) on 16 jäsentä ja 8 asiantuntijajäsentä.

Yhteistyöryhmässä on oltava tasapuolisesti edustettuina:
1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat,
2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja
3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät tahot.

Lue lisää maakunnan yhteistyöryhmästä

Tarkastuslautakunta

Kainuun liiton tarkastuslautakunnassa on 7 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä. Tarkastussäännön mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuutettuja. Muiden varsinaisten jäsenten tulee olla maakuntavaltuutettuja tai varavaltuutettuja.

Lue lisää tarkastuslautakunnasta

Maakunnallinen nuorisovaltuusto MaNu

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Suuressa osassa Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Kainuu on asiassa edelläkävijä, sillä meillä on jo toiminut kunnallisten vaikuttajaryhmien ohella jo vuodesta 2008 maakunnallinen nuorisovaltuusto, MaNu.

Lue lisää maakunnallisesta nuorisovaltuustosta

Kokousasiakirjat ja -ajat, sidonnaisuudet ja viranhaltijapäätökset