Maakuntajohtaja, vastuualuejohtajat, viestintä- ja markkinointipäällikkö sekä henkilöstön edustaja  muodostavat johtoryhmän. Koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja, sihteerinä on johdon assistentti. 

Johtoryhmän tehtävänä on

  • tukea maakuntajohtajaa ja vastuualuejohtajia toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa liiton sisällä
  • varmistaa eri päätöksentekoelimille menevien asioiden valmisteluprosessin ja esityksen laatu sekä tehdä näihin liittyviä linjausratkaisuja liiton toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi
  • vastata sisäisestä tiedottamisesta  jäsenten vastuualueilla
  • varmistaa viraston sisäisen viestinnän ja tiedonkulun toteutuminen.

Johtoryhmään kuuluvat