Maakuntajohtaja kokoaa Kainuun liiton johtoryhmän. Kainuun liiton johtoryhmän tehtävänä on tukea maakuntajohtajaa operatiivisessa johtamisessa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa.

 

Johtoryhmään kuuluvat