Tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä on arvioida ja varmistaa, että maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet toteutuvat. Kainuun liiton tarkastuslautakunnassa on 7 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuutettuja (kuntalaki). Myös muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ovat maakuntavaltuutettuja (hallintosäännön 7 §).

Tarkastuslautakunnan tehtäviä:

1. Seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurata tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehdä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
2. Huolehtia siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
3. Tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

(Kuntalain 121 §, hallintosäännön 53 §.)

Kokoukset

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Kokousaikataulua ylläpidetään Kainuun liiton verkkosivuilla. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa sen valmistuttua.  Pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina Kainuun liiton ilmoitustaululla, Kauppakatu 1, Kajaani. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla tarkistuskierroksen jälkeen.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Jäsen:

Silja Keränen, pj, Vihr.,  Kajaani
Tuula Korvajärvi,  vpj, Kesk., Paltamo
Tuukka Karjalainen, PS, Kajaani
Veli-Matti Karppinen, Kesk., Kajaani
Jari-Pekka Pyykkönen, Vas., Paltamo
Heikki Hekkala, SDP, Kajaani
Sanna Pakkala-Juntunen, Kok, Kajaani

 

Varajäsen:

Karoliina Kuvaja, Vihr., Kajaani
Marjatta Immonen, Kesk., Kajaani
Valtteri Arffman, PS, Kajaani
Teuvo Hatva, Kesk., Kajaani
Jouni Lämpsä, Vas., Paltamo
Marjo Kangasharju, SDP, Kajaani
Paavo Enroth, Kok, Kajaani

 

Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii