Tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä on arvioida ja varmistaa, että maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet toteutuvat.

Kainuun liiton tarkastuslautakunnassa on 7 maakuntavaltuuston valitsemaa jäsentä.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuutettuja (kuntalaki). Myös muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ovat maakuntavaltuutettuja (hallintosäännön 7 §).

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat:
Veijo Holappa, puheenjohtaja, Vas. (Suomussalmi)
Silja Keränen, varapuheenjohtaja, Vihr. (Kajaani)

Tarkastuslautakunnan tehtäviä:

1. Seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurata tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehdä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
2. Huolehtia siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
3. Tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

(Kuntalain 121 §, hallintosäännön 53 §.)

Kokoukset

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Kokousaikataulua ylläpidetään Kainuun liiton verkkosivuilla. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa sen valmistuttua.  Pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina Kainuun liiton ilmoitustaululla, Kauppakatu 1, Kajaani. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla tarkistuskierroksen jälkeen.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Jäsen:

Holappa Veijo, Vas.
Keränen Silja, Vihr.
Bäckman Markku, SDP
Komulainen Ilmo, Kesk.
Nykänen Kati, Kesk.
Lukkari Anne, Kesk.
Pyykkönen Tuomas, Kok.

Varajäsen:

Kyllönen Antero, Vas.
Kemppainen Anne, Vihr.
Piirainen Raimo, SDP
Korhonen Hannu, PS
Nyman Anne, Kesk.
Rimpiläinen Anni, Kesk.
Pietilä Olli, Kok.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja lisätietojen antajana toimii