Kainuussa on laadittu useita erityisteemoihin liittyviä strategioita ja ohjelmia. Niiden tavoitteet on huomioitu maakunnallisessa suunnittelussa siten, että Kainuu-ohjelman tavoitteet ja painotukset ovat niiden kanssa yhteensopivia.

Tältä sivulta löydät koottuina Kainuun liitossa poliittisesti hyväksytyt toimialastrategiat ja -ohjelmat. Nämä ja myös muita Kainuun liiton ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän julkaisuja aiemmilta vuosilta löydät sivuiltamme myös tietopalveluiden kohdalta.

Kainuun kärkitoimialoihin liittyvät strategiat ja ohjelmat

Kainuun älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027

Älykäs erikoistuminen on alueellisen innovaatiopolitiikan konsepti, jonka mukaan maiden ja alueiden tulisi tunnistaa ja valita omat vahvuusalueensa, joihin tulevaisuuden panostukset ja investoinnit kohdennetaan. Jo Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmat vuosille 2014–2020 pohjautuivat älykkään erikoistuminen konseptille.
Kainuussa on määritelty älykkään erikoistumisen painopisteet viimeksi vuosille 2021 - 2027, ja ne on kirjattu osaksi maakuntaohjelmaa.

Kainuun kulttuuriohjelma 2022-2025

Kainuun kulttuuritoimijoiden aloitteesta rakennettiin yhdessä kulttuuriohjelma, joka toimii koko maakunnan yhteisenä kehittämisen ja uudistumisen työkaluna. Kainuun kulttuuriohjelmalla haluamme vahvistaa kulttuurin näkyvyyttä, saavutettavuutta ja merkityksellisyyttä niin kainuulaiselle kuin Kainuun kävijällekin. Kulttuuri on merkityksellinen
hyvinvoinnin ja maakunnan pito- ja vetovoimalle. Kulttuuri luo siivet ja juuret kainuulaisille!

Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025

Kainuun kaivannaisstrategian visiona on, että vuonna 2025 Kainuussa toimii maailman kestävin kaivosklusteri ja siinä on määritelty menestystekijät, joissa pitää onnistua, jotta tämä visio voidaan saavuttaa. Menestystekijöille on määritetty strategiset tavoitteet ja niille kehitystoimenpiteet vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen. Kainuun kaivannaisstrategia hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksen kokouksessa 29.4.2019.