Kainuussa on laadittu useita erityisteemoihin liittyviä strategioita ja ohjelmia. Niiden tavoitteet on huomioitu maakunnallisessa suunnittelussa siten, että Kainuu-ohjelman tavoitteet ja painotukset ovat niiden kanssa yhteensopivia.

Tältä sivulta löydät koottuina Kainuun liitossa poliittisesti hyväksytyt toimialastrategiat ja -ohjelmat. Nämä ja myös muita Kainuun liiton ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän julkaisuja aiemmilta vuosilta löydät sivuiltamme myös tietopalveluiden kohdalta.

Kainuun kärkitoimialoihin liittyvät strategiat ja ohjelmat

Kainuun matkailustrategia 2018-2021

Kainuun matkailustrategialla luodaan kasvua Kainuun kansainväliseen ja kotimaan matkailuun. Kainuun matkailustrategia ohjaa toimialan kehittämistä ja ohjaa matkailuhankkeiden rahoitusta. Strategia on hyväksytty Kainuun maakuntahallituksessa 15.1.2018.

Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025

Kainuun kaivannaisstrategian visiona on, että vuonna 2025 Kainuussa toimii maailman kestävin kaivosklusteri ja siinä on määritelty menestystekijät, joissa pitää onnistua, jotta tämä visio voidaan saavuttaa. Menestystekijöille on määritetty strategiset tavoitteet ja niille kehitystoimenpiteet vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen. Kainuun kaivannaisstrategia hyväksyttiin Kainuun maakuntahallituksen kokouksessa 29.4.2019.

Toimialarajat ylittävät strategiat ja ohjelmat

Kainuun ilmastostrategia 2020

Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Kainuu on jo aiemmin tarttunut ilmastohaasteeseen valmistelemalla oman maakunnallisen ilmastostrategiansa, tämä hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 24.10.2011.

Kainuun ympäristö- ja ilmastotavoitteita päivitetään parhaillaan Ympäristövastuullinen Kainuu 2040-hankkeessa.

Lue Kainuun Venäjästrategia pdf-tiedostona

Kainuun Venäjä -strategia on hyväksytty maakuntahallituksessa 27.1.2014. Strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Strategian toteuttamisella luodaan uusia markkinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä. Strategian päivitystyö on parhaillaan käynnissä.
Voit lukea lisää Kainuun Venäjäyhteistyöstä sivujemme yhteistyö-osion alta.

Älykkään erikoistumisen strategia

Euroopan Unioni on korostanut älykkään erikoistumisen strategian käyttöä ohjelmakaudella 2014–2020 osana Eurooppa 2020 strategian toteutusta.
Kainuussakin on määritelty älykkään erikoistumisen painopisteet vuosille 2018–2021, ne on kirjattu osaksi maakuntaohjelmaa. Strategiaa päivitetään parhaillaan.