Euroopan Unioni on korostanut älykkään erikoistumisen strategian käyttöä ohjelmakaudella 2014–2020 osana Eurooppa 2020 strategian toteutusta.

Kainuussa on määritelty älykkään erikoistumisen painopisteet ensimmäisen kerran vuosille 2018–2021. Älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2021-2027 on päivitetty osana Kainuu-ohjelman laatimista ja Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan 9.12.2020.

Kainuun älykkään erikoistumisen suunnitelma 2021 – 2027 (pdf)

 

Älykkääseen erikoistumiseen liittyviä toimenpiteitä

Lisätietoja