Kainuussa on määritelty älykkään erikoistumisen painopisteet vuosille 2018–2021. Älykkään erikoistumisen strategia päivitetään osana Kainuu-ohjelman laatimista vuosien 2020-2021 aikana.

Euroopan Unioni on korostanut älykkään erikoistumisen strategian käyttöä ohjelmakaudella 2014–2020 osana Eurooppa 2020 strategian toteutusta.

Kainuussa on aiemmin määritelty älykkään erikoistumisen (ÄES) tavoitteet vuosille 2020-2021 seuraavasti:

  • teknologiateollisuuden innovaatioista mittaustekniikan sovellukset, peli- ja simulaattoritekniikka sekä metalliteollisuuden innovaatiot,
  • kaivostoiminnan ja metsäbiotalouden innovaatiot, joissa keskitytään tuotannon prosessi- ja ympäristömonitorointiin sekä metsä-, ruoka- ja sinisen biotalouden innovaatioihin ja
  • hyvinvointi- ja terveys teemassa keskitytään aktiviteettimatkailun sekä ravitsemus-, terveys-, liikunta- ja urheiluinnovaatioiden kehittämiseen.

Kainuun älykkään erikoistumisen painotukset vuosille 2018-2021 havainnollistettuna kuviona.

Läpileikkaavina teemoina kaikissa älykkään erikoistumisen painopisteissä huomioitavia teemoja ovat kehitystä vauhdittavien teknologiasovellusten (KET) tuominen tuotekehitykseen ja valmistukseen, robotiikan, automaation ja sekä datakeskusten ja data-analysoinnin hyödyntäminen älykkään erikoistumisen osaamisaloilla, kiertotalouden uudet ratkaisut ja sovellukset sekä vähähiilisyys-, resurssitehokkuus- ja ilmastonmuutoksen hillinnän innovaatiot. Näitä läpileikkaavia teemoja tavoitellaan kaikkien älykkään erikoistumisen painopisteiden toteuttamisessa (ks. kuva).

Kokonaisuutena älykkään erikoistumisen kehittämisellä pyritään investointien, teknologian sekä yritysten ja osaamisen (korkean osaamisen yritysten ja osaavien työntekijöiden) saamiseen alueelle sekä Kainuun viennin jalostusasteen ja volyymin kasvattamiseen.

Älykkään erikoistumisen strategia poikkeaa maakunnan elinkeinotoiminnan kärkitoimialoista siinä, että älykkään erikoistumisen aloilla tavoitellaan kasvua korkean osaamisen, tutkimuksen ja innovaatioiden sekä niitä tukevan koulutuksen kautta. Kärkitoimialoja taas kehitetään kokonaisuutena tarvittavasta perusosaamisesta huippuosaamiseen ja toimintainfrastruktuuriin saakka.

Älykkääseen erikoistumiseen liittyviä toimenpiteitä

Lisätietoja