Euroopan Unioni on korostanut älykkään erikoistumisen strategian käyttöä ohjelmakaudella 2014–2020 osana Eurooppa 2020 strategian toteutusta.

Kainuussa on määritelty älykkään erikoistumisen painopisteet ensimmäisen kerran vuosille 2018–2021. Älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2021-2027 on päivitetty osana Kainuu-ohjelman laatimista ja Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan 9.12.2020.

 

pihlajanmarjat

Älykkään erikoistumisen kumppanuus BERRY+

BERRY+ on älykkään erikoistumisen ja teollisuuden modernisaation kansainvälinen kumppanuus, joka yhdistää yhteensä kahdeksan aluetta kuudesta EU:n jäsenvaltiosta. Kumppanuus liittyy uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden ainesosien sekä teollisuuden sivuvirtojen prosessointiin korkeammalla jalostusarvolla.

Lue lisää!

Lisätietoja