Maakuntien lakisääteinen suunnittelutehtävä käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Kainuussa on yhdistetty näistä samaan asiakirjaan, Kainuu-ohjelmaan, maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 sekä maakuntaohjelma. Maakuntaohjelman toimeenpanoa myös täsmennetään omassa vuosittaisessa suunnitelmassaan (TOPSU).

Kainuu-ohjelma on maakunnan kehittämisen väline

Maakuntien lakisääteinen suunnittelutehtävä käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Kainuussa maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on yhdistetty samaan asiakirjaan, Kainuu-ohjelmaan. Maakuntaohjelmalla suunnataan resursseja ja yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja se laaditaan kunnallisvaalikausittain.

Maakuntaohjelman toimeenpanon tueksi tehdään vuosittain tarkennettava toteutussuunnitelma (TOPSU). Maakuntaohjelman toteutumista seurataan ja TOPSU:n avulla sen linjauksia ja painotuksia suunnataan toimintaympäristön edellyttämällä tavalla.

Vuoteen 2040 ulottuva maakuntasuunnitelma sekä maakuntaohjelma 2022- 2025 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 22.12.2021.

TOPSUn seurantaraportti

Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalle (TOPSU) on laadittu viimeksi vuonna 2023 seurantaraportti, jossa tarkastellaan TOPSUn toimintalinjojen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista, maakunnan toteutunutta kehitystä sekä tilannekuvasta nousevia kehittämistarpeita.

TOPSUn toimintalinjojen mukaista kehitystä ja samalla maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosilta 2021 ja 2022 Kainuu-ohjelman mittariston avulla sekä seurataan tuotosten ja panosten toteutumista ja kohdentumista.

Lue raportti tästä: TOPSUn seurantaraportti vuosilta 2021-2022 (pdf, 1,31 Mt)

Toimialastrategiat ja yhteistyöryhmät

Kainuussa on laadittu useita erityisteemoihin liittyviä strategioita ja ohjelmia, joiden tavoitteet on huomioitu maakunnallisessa suunnittelussa siten, että Kainuu-ohjelman tavoitteet ja painotukset ovat niiden kanssa yhteensopivia.

Maakunnan suunnittelu- ja kehitystyötä tehdään säännöllisesti erilaisten työryhmien ja neuvottelukuntien kautta, joista osa on Kainuun liiton ja osa muiden toimijoiden koordinoimia.

Alta löydät linkit sivuille, joilla kerromme lisää voimassa olevista maakunnallisista toimialastrategioista ja työryhmistä Kainuussa.