Kainuun liitosta on haettavissa Kainuun maakuntaohjelmaa toteuttaville kehittämishankkeille alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) määrärahaa, jolla vahvistetaan Kainuun resilienssiä, toteutetaan ennakoidun rakennemuutoksen toimia sekä uudistetaan elinkeinoja proaktiivisesti.

Hakukuulutukset

AKKE- ja AIKO -rahoituksen hakeminen

Kaikkia AKKE ja AIKO tukia haetaan Kainuun liiton AKKE/AIKO hakulomakkeella. Rahoitusta myönnetään jatkuvana hakuna siten, että Kainuun liitolle tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä sekä arvioidaan, pisteytetään ja tarvittaessa priorisoidaan.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Kainuun liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen toiminnan kehittämistä eivätkä rahoituksen hakijoina voi olla yritykset.

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä Kainuun liittoon.

Lisätietoja