Kainuun liitto vastaa maakuntaliittojen tehtäviin kuuluvasta maakuntakaavoituksesta ja liikennejärjestelmätyön koordinoinnista. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoja sekä muuta viranomaisten alueidenkäyttöä koskevaa päätöksentekoa. Päävastuu maakuntakaavoituksesta ja liikennejärjestelmätyöstä on Alueidenkäytön -vastuualueella.

Maakuntakaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava on koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisut keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita.

Kainuun liitossa maakuntakaavoituksesta ja muista alueidenkäytön suunnitteluun liittyvistä tehtävistä vastaa alueidenkäytön vastuualue. Alueidenkäytön toimitilat sijaitsevat Kainuun liiton toimitilojen 3. kerroksessa (sisäänkäynti Kauppakadulta). Osoite: Kauppakatu 1, 87100 Kajaani.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/99)

Voimassa olevat kaavat

Kainuussa on voimassa viisi maakuntakaavaa: Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030. Lisätietoja voimassa olevista maakuntakaavoista löytyy Voimassa olevat kaavat verkkosivulta, kunkin kaavan omalta verkkosivulta sekä Kainuun maakuntakaavoituskatsauksesta.

Voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät on esitetty epävirallisessa yhdistelmämaakuntakaavakartassa, jonka avulla pyritään selkeyttämään kaavojen tulkintaa.

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on käynnissä

Kainuun maakuntavaltuusto päätti 17.6.2019 käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Maakuntakaava valmistellaan vaiheittain, nyt on käynnissä luonnosvaihe.

Lue lisää tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta

Liikennejärjestelmä ja saavutettavuus

Kainuun liitto määrittelee maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä alueen saavutettavuuden ja sen elinvoimaisuuden kehittymiselle ja turvata sujuva ja turvallinen liikkuminen.

Lisätietoa

Tiedotteita kaavoituksesta