Kuinka osaava tekijä löytää työn ja työnantaja osaavan tekijän?

Miten Kainuussa voidaan edistää avointen työpaikkojen täyttymistä? Miten osaava työvoima kohtaa työnantajat? Millainen rooli ennakoinnilla on työmarkkinoilla? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin etsimme vastauksia Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi -hankkeessa. Erityisesti Kainuun kärkitoimialat ja suuret työnantajat ovat mielenkiintomme kohteena, kun lähdemme kartoittamaan työvoiman saatavuuden tilannetta ja ennakoinnin roolia Kainuun työmarkkinoilla.

Kainuulaisten työnantajien ääni kuuluviin

Hanke on käynnistynyt alkuvuodesta ja ensimmäiset konkreettiset askeleet on otettu Kainuun työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman selättämiseksi: kesän aikana toteutetun työvoiman ja osaamisen tarpeita kartoittavan kyselyn tulokset ovat valmiita! Tämän lisäksi olemme aloittaneet syyskuussa kainuulaisten työnantajien haastattelut. Vastaukset sekä kyselystä että haastatteluista antavat meille hanketyöntekijöille arvokasta tietoa Kainuun työmarkkinoiden lähtötilanteesta.

Työvoiman saatavuus on merkittävä ongelma Kainuussa, mikä on nähtävissä myös kyselyn vastauksista. Kainuulaiset yritykset suhtautuvat kasvuun maltillisesti, mutta toisaalta juuri osaavan työvoiman puute koetaan kasvua rajoittavaksi tekijäksi yhdessä kalliiden henkilöstökustannusten kanssa. Lähivuosina työnantajayritykset tulevat tarvitsemaan etenkin toisen asteen ammattikoulutuksen saaneita työntekijöitä. Työnantajayritykset kokevat kuitenkin vastavalmistuneiden perustaidot riittämättömiksi, jolloin työnantajien vastuulle on jäämässä heidän kouluttamisensa.

Kyselyn perusteella kainuulaisten yritysten osaamisen kehittämisen tarpeet jakautuvat aina kielitaidon kohentamisesta tuotekehitykseen. Kuitenkin henkilöstön kouluttamista rajoittavat ajanpuute ja tarpeellisten koulutusten löytäminen. Yritykset tekevät yhteistyötä laajasti Kainuussa esimerkiksi ammattioppilaitoksen, TE-toimiston, ammattikorkeakoulun ja muiden yrittäjien kanssa.

Ennakointia yritykset tekevät hyvin vaihtelevasti. Osa ennakoi vuosisuunnitelmien muodossa, osa kuuntelee markkinoita, osa seuraa alalle suuntautuvien opiskelijoiden määriä ja osa ei ennakoi lainkaan. Työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat joidenkin yritysten ennakointityön esteenä ja vain kolmannes vastaajista tiesi, mistä maakunnallista ennakointitietoa löytyy.

Haastattelujen tuloksista viestimme enemmän syksyn edetessä! Ennakkomaistiaisina todettakoon, että haastateltavien vastaukset ovat olleet mielenkiintoista kuunneltavaa. Kainuun sisällä eri kunnissa on hyvin omanlaisia vahvuuksia ja heikkouksia työvoiman saatavuudessa ja pysyvyydessä.

Muita hankkeen kuulumisia

Hanke oli mukana Business Kainuun Tietotiistaissa 20. syyskuuta, jolloin vierailimme Business Kainuun konttorilla ja esiinnyimme livelähetyksessä. Marraskuu on touhua täynnä, kun valmistaudumme 30. marraskuuta pidettävään koulutusten ja työpajojen kick offiin, jossa tarkoitus on kuulla hankkeen tarjoamista työkaluista ennakoinnin integroimiseksi työmarkkinoille.

Keväällä luvassa ovat Kainuun kärkitoimialojen ennakointityötä ja yhteistyötä vahvistavat Tulevaisuustyöpajat, joiden suunnittelu on tällä hetkellä meidän työpöydällämme! Työpajoissa hahmotetaan Kainuun kärkitoimialojen tulevaisuutta ja siihen varautumista. Ennakoinnin toimijat voivat ammentaa työpajoista tietotaitoa tulevaisuuskuvien hahmottamiseen etenkin osaamistarpeiden kartoittamisen ja strategisen ajattelun kautta.

Odotamme innolla, mitä ennakointityö yhdessä Kainuulaisten yritysten, koulutusorganisaatioiden ja muiden ennakointitoimijoiden kanssa saa maakunnassa aikaan!

Lue lisää

Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi -hanke (ely-keskus.fi)

Tee yrityksestäsi unelmien työpaikka! – Tietotiistain tallenne (youtube.com)

 

Kirjoittaja Jonna Hänninen on Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi -hankkeen projektisuunnittelija Kainuun ELY-keskuksessa ja on viettänyt aikaa myös tutustuen Kajaaniin uutena asuinkaupunkina.