Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sääntelee julkisia hankintoja. Hankintalain mukaisia hankintayksiköitä ovat mm. valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset.

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista julkisilla varoilla. Kainuun liiton kilpailuttamat hankinnat ovat julkisia hankintoja.

Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi Kainuun liitossa tehdään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan Kainuun liiton hankintasääntöä. Kainuun liiton hankintasääntö on hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa 11.06.2018 § 107.  Lisäksi hankintaa koskeva säännöstö löytyy vuosittain  maakuntahallituksen hyväksymästä talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta.

Linkki hankintalakiin

Hilma – julkiset hankinnat – hakuna Kainuun liitto


 

Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä hetkellä ei ole avoimia tarjouspyyntöjä.

 

Vastaukset avoimien tarjouskilpailujen kysymyksiin

Tällä hetkellä ei ole avoimia tarjouspyyntöjä.

Lisätietoja