Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden tuotteiden vienti on yli puolet alueen koko viennistä ja ala on yksi tärkeimmistä työllistäjistä Kainuussa. Alalla on informaatio- ja viestintäalan (ICT) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden, kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistusta.

Tavoitteena on saada aikaan vahva, monipuolinen, vientiin perustuva kestävä kasvu lisäämällä ja vahvistamalla:
• nykyisten yritysten vientiä ja kasvua sekä uusia yrityksiä ja nopeammin vahvistuvia kasvuyrityksiä
• teollisia ja palvelualan investointeja
• ICT- ja datakeskusalan asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti.

10 +1 faktaa Kainuun teknologiateollisuudesta Kainuussa?

Tähän  tilastokortti

 

 

Teknologiateollisuuden toimialakatsaukset

Miten suuntaan Kainuun teknologiateollisuus menee?  Lisätietoa alasta saat Kainuun liiton tuottamista toimialakatsauksista. Lue lisää raporteista alla.

Lue lisää (linkki toimialakatsauksiin)

 

Lisätietoja Kainuun teknologiateollisuudesta

Lisätietoja teknologiateollisuuden tilastoista