Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden tuotteiden vienti on yli puolet alueen koko viennistä ja ala on yksi tärkeimmistä työllistäjistä Kainuussa. Alalla on informaatio- ja viestintäalan (ICT) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden, kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistusta.

Tavoitteena on saada aikaan vahva, monipuolinen, vientiin perustuva kestävä kasvu lisäämällä ja vahvistamalla:
• nykyisten yritysten vientiä ja kasvua sekä uusia yrityksiä ja nopeammin vahvistuvia kasvuyrityksiä
• teollisia ja palvelualan investointeja
• ICT- ja datakeskusalan asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti.

 

 

 

Teknologiateollisuuden toimialakatsaukset

Miten suuntaan Kainuun teknologiateollisuus menee?  Lisätietoa alasta saat Kainuun liiton tuottamista toimialakatsauksista.

Lue lisää Kärkitoimialat ja niiden suhdanteet

 

Lisätietoja Kainuun teknologiateollisuudesta ja tietoliikenneyhteyksistä