Kainuun kehittämisen kärkitoimialat

Kainuun maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavassa Kainuu -ohjelmassa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi 2018–2021 on valittu matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Näiden kärkitoimialojen kehitystä seurataan Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamien liikevaihdon ja henkilöstömäärien suhdannetietojen avulla kaksi kertaa vuodessa. Biotaloutta tarkastellaan kokonaisuutena, mutta myös siihen liittyvien alojen (energia-, elintarvike sekä metsä- ja puuklusteri) kehitystä erikseen.

 

Infograafin luvut ladattavissa alla olevista linkeistä Excel- ja PDF-muodoissa:

Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos tammi-toukokuu 2019 ja 2020_xlsx

Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos tammi-toukokuu 2019 ja 2020_pdf

 

Infograafin luvut ladattavissa myös alla olevista linkeistä Excel- ja PDF-muodoissa:

Liikevaihdon vuosimuutos tammi-toukokuu 2020_xlsx

Liikevaihdon vuosimuutos tammi-toukokuu 2020_pdf

Infograafin luvut ladattavissa myös alla olevista linkeistä Excel- ja PDF-muodoissa:

Henkilöstön vuosimuutos tammi-kesäkuu 2020_xlsx

Henkilöstön vuosimuutos tammi-kesäkuu 2020_pdf

 

Kainuun suhdanteet 2010-luvun ennätystuloksiin vuonna 2019

Ennen vuoden 2020 koronakriisiä Kainuun suhdanteet kehittyivät suotuisasti useiden vuosien ajan. Vuosi 2018 oli taloudellisen kasvun huippuvuosi, mutta vielä 2019 suhdanteet olivat hyvät ja usean toimialaklusterin liikevaihto ja henkilöstömäärät nousivat koko 2010-luvun ennätystuloksiin. Parhaiten suhdanteet kehittyivät kokonaisuudessaan vuonna 2019 kaivannaistoiminnassa ottaen huomioon sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän kehityksen. Kaivannaistoiminta oli kovassa kasvussa erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Biotalouden suhdanteet tasaantuivat vuonna 2019, mutta metsä- ja puuklusteri kasvoi sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän osalta. Suurin liikevaihdon kasvu oli elintarvikeklusterissa. Matkailuklusterin liikevaihto kasvoi koko vuoden tarkastelussa, mutta kääntyi hieman laskuun loppuvuodesta. Matkailun henkilöstömäärä pysyi melko tasaisena. Metalliklusterin liikevaihdon alkuvuoden kova kasvu tasaantui loppuvuodesta. Heikoiten kehittyivät energiaklusteri ja ICT- ja elektroniikkaklusteri.

Suhdannekatsaus kokonaisuudessaan: Kainuun suhdannekatsaus_kesäkuu2020

Suhdannekuvakooste, jossa myös kunnittaisia suhdannetietoja: Kainuun suhdannekatsaus_kesäkuu_2020_kuvakooste

Infograafin luvut ladattavissa alla olevista linkeistä Excel- ja PDF-muodoissa:

Liikevaihdon ja henkilöstömäärien vuosimuutokset 2019_xlsx

Liikevaihdon ja henkilöstömäärien vuosimuutokset 2019_pdf

 

Infograafin luvut ladattavissa alla olevista linkeistä Excel- ja PDF-muodoissa:

Liikevaihdon euroestimaatit 2010-2019_xlsx

Liikevaihdon euroestimaatit 2010-2019_pdf

 

Infograafin luvut ladattavissa alla olevista linkeistä Excel- ja pdf -muodoissa:

Henkilöstömääräestimaatit 2010-2019_xlsx

Henkilöstömääräestimaatit 2010-2019_pdf

 

 

Lisätietoja