Kainuun kehittämisen kärkitoimialat

Kainuun maakunnan kärkitoimialoja ovat matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kaivannaisala. Näiden kärkitoimialojen kehitystä seurataan Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamien liikevaihdon ja henkilöstömäärien suhdannetietojen avulla kaksi kertaa vuodessa. Biotaloutta tarkastellaan kokonaisuutena, mutta myös siihen liittyvien alojen (energia-, elintarvike sekä metsä- ja puuklusteri) kehitystä erikseen.

Tältä sivulta löydät kärkitoimialojen suhdannetietokoosteita. Jokaisen kärkitoimialan omiin suhdannetietoihin pääset yllä olevista linkeistä.

Tuorein suhdannekatsaus ladattavissa tästä: Suhdannekatsaus kesäkuu 2022 (pdf, 1,76 Mt)

 

 

Kärkitoimialojen suhdanteet

Kainuun kärkitoimialojen liikevaihto oli vuonna 2021 1,55 mrd euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 12,3 %. Kärkitoimialojen henkilöstömäärä kasvoi 7,4 % ollen lähes 7 500.

Kaikki Kainuun kärkitoimialat kasvoivat vuonna 2021 sekä liikevaihdon että henkilöstömäärien osalta. Liikevaihto kasvoi eniten metsä- ja puuklusterissa sekä metalliklusterissa, molemmissa 17 %. Henkilöstömäärä kasvoi eniten kaivannaistoiminnassa (12,3 %).

 

 

Kärkitoimialojen suhdanteiden muutos 2015-2021

Kainuun aluetalous on kasvanut vahvasti vuodesta 2015. Kärkitoimialojen liikevaihto on kasvanut 650 miljoonaa euroa (72 %) ja henkilöstömäärä lähes 1600 henkilöllä (27 %). Kaivannaisala on kasvanut eniten: liikevaihdon osalta 531 % ja henkilöstömäärän osalta 177 %. Matkailuklusteri on kärsinyt koronan vuoksi.

 

 

Kärkitoimialojen liikevaihto ja henkilöstömäärä 2010-2021

 

Kärkitoimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärien muutokset kvartaaleittain

 

Kaikkien toimialojen suhdanteet

 

Kuntien suhdanteet, kaikki toimialat

Lisätietoja