Kainuun kehittämisen kärkitoimialat

Kainuun maakunnan kärkitoimialoja ovat matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kaivannaisala. Näiden kärkitoimialojen kehitystä seurataan Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamien liikevaihdon ja henkilöstömäärien suhdannetietojen avulla kaksi kertaa vuodessa. Biotaloutta tarkastellaan kokonaisuutena, mutta myös siihen liittyvien alojen (energia-, elintarvike sekä metsä- ja puuklusteri) kehitystä erikseen.

Tältä sivulta löydät kärkitoimialojen suhdannetietokoosteita. Jokaisen kärkitoimialan omiin suhdannetietoihin pääset yllä olevista linkeistä.

Lue tuorein suhdannekatsaus tästä alta. Raportti on tehty Infogram pohjalle, jolloin voit tarkastella interaktiivisia infograafeja raportin sisällä eri muuttujien välillä. Raportin voi tulostaa myös pdf-muotoisena, mutta huomioithan, että silloin osa infograafeista näyttää vain ensimmäisen muuttujan tiedot. Raportti pdf-muotoisena: Kainuun suhdannekatsaus 2/2022 (pdf, 181 Mt)

 

 

 

Kärkitoimialojen suhdanteet

Kaikki Kainuun kärkitoimialat kasvoivat vuonna 2021 sekä liikevaihdon että henkilöstömäärien osalta. Liikevaihto kasvoi eniten metsä- ja puuklusterissa sekä metalliklusterissa, molemmissa 17 %. Henkilöstömäärä kasvoi eniten kaivannaistoiminnassa (12,3 %).

Kainuun kärkitoimialojen suhdanteet jatkoivat kasvuaan vuoden 2022 1. vuosipuoliskolla. Kaikkien kärkitoimialojen liikevaihto kasvoi metalliklusteria lukuun ottamatta ja henkilöstömäärät kasvoivat kaikissa muissa paitsi biotaloudessa ja metsä- ja puuklusterissa. Kainuun kärkitoimialojen liikevaihto oli vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 1,54 miljardia euroa ja henkilöstömäärä lähes 7 400.

 

 

Kärkitoimialojen suhdanteiden muutos 2015-2021

Kainuun aluetalous on kasvanut vahvasti vuodesta 2015. Kärkitoimialojen liikevaihto on kasvanut 650 miljoonaa euroa (72 %) ja henkilöstömäärä lähes 1600 henkilöllä (27 %). Kaivannaisala on kasvanut eniten: liikevaihdon osalta 531 % ja henkilöstömäärän osalta 177 %. Matkailuklusteri on kärsinyt koronan vuoksi.

 

 

Kärkitoimialojen liikevaihto ja henkilöstömäärä 2010-2021

Kainuun kärkitoimialoista suurin kokonaisuus liikevaihdon osalta on biotalous (liikevaihto 618 M€). Jos biotalous jaotellaan pienempiin sen sisältämiin kokonaisuuksiin (metsä- ja puu, energia, elintarvike ja muu biotalous), nousee suurimmaksi kärkitoimialaksi liikevaihdon osalta kaivannaistoiminta (482 M€). Metsä- ja puuklusterin liikevaihto on toiseksi suurin (268 M€) ja energiaklusterin kolmanneksi suurin (243 M€). Viidessä vuodessa kaivannaisala on kasvanut eniten.
Biotalouden henkilöstömäärä on kasvanut vuodesta 2015 450 henkilöllä 2371 henkilöön ja on Kainuun kärkitoimialoista suurin työllistäjä. ICT- ja elektroniikkaklusterin työpaikkojen määrä on myös kasvanut ja se on toiseksi suurin työllistäjä 1523 henkilöllä. ICT- ja elektroniikkaklusterin sekä metalliklusterin muodostaman teknologiateollisuuden henkilöstömäärä on yhteensä 2244. Matkailussa työskentelee kolmanneksi eniten; 1402 henkilöä. Vuodesta 2015 eniten henkilöstömäärä on kasvanut kaivannaistoiminnassa.

 

Kärkitoimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärien muutokset kvartaaleittain

 

Kaikkien toimialojen suhdanteet

Kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihto kasvoi 2022 1. kvartaalilla 13,5 % ja henkilöstömäärä 3,1 %.

 

Kuntien suhdanteet, kaikki toimialat

Lisätietoja