Kainuu on kaivosmaakunta. Kaivannaistoiminnalla on suuri merkitys alueen työllisyydelle ja taloudelle. Tulevaisuudessa tavoitteena on kestävän kehityksen kaivostoiminta ja kasvava kaivostoimijoiden joukko tuotannon kasvaessa, tutkimus- ja kehitystyön ja koulutuksen vahvistuessa yhteistyössä kansallisen ja kansainvälisen toimijaverkoston kanssa.

Kaivannaisalalla toimii neljä kaivosta sekä luonnonkivialan mikroyrityksiä. Terrafame on monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Akkukemikaalitehdas aloitti tuotantonsa vuonna 2021 ja Terrafame onkin toimialaluokituksessa muuttunut kemianteollisuuden luokkaan. Muut kaivokset ovat Elementis, Juuan Dolomiittikalkki sekä Sotkamo Silver. Kivilouhoksia on myös neljä: Tulikivi (Suomussalmi), Liuskemestarit (Puolanka), Viipurin Investointikomppania (Puolanka) ja RG Stone (Ristijärvi). Louhinnassa ovat mm. talkki, kalsiitti ja vuolukivi.

Kaivannaisklusterin liikevaihto oli 470 M€ Kainuussa vuonna 2021 ja se työllistää suoraan ja välillisesti noin 2000 henkilöä. Kaivannaisteollisuudella ja sitä palvelevalla teollisuudella on suuri merkitys Kainuun työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Kaivannaisalan tavoitteet maakuntaohjelmassa ovat:
• kestävästi kasvava, kansainväliset vaatimukset täyttävä kaivannaisalan klusteri, jossa yritykset tekevät yhteistyötä tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden saralla mm. sivukiven hyödyntämisestä uusiksi tuotteiksi
• vienti kasvaa alan huipputeknologiassa ja osaamisessa sekä palveluissa ja tuotteissa
• osaavaa työvoimaa on saatavilla
• uusia kaivoshankkeita käynnistyy, kaivosten toiminnan jatkuvuus varmistetaan ja tuotannon jalostusarvo nousee.

Kainuun kaivannaisstrategia

Kainuun kaivannaistoiminnan strategiaa päivitettiin vuonna 2019. Strategian päätavoitteita ovat, että vuoteen 2025 mennessä Kainuussa aloittaa toimintansa yksi uusi kaivos, toimii 20 malminetsintäprojektia, on vähintään kolme onnistunutta sivuvirtojen kaupallistamisprojektia, alan yritykset työllistävät suoraan tai alihankkijoiden palkkaamina 1800 henkeä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on €650 miljoonaa. Strategiaan voi tutustua alempana olevien linkkien kautta.

Kainuun kaivannaisstrategialla halutaan varmistaa, että kaivannaisalan nykyisillä ja tulevilla yrityksillä on parhaat edellytykset kestävään liiketoimintaan ja että ne saavat riittävästi osaavaa työvoimaa. Kestävän kehityksen mukaisuus taataan sillä, että yritykset toimivat Kainuussa kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintajärjestelmän mukaisesti.

Strategiassa on määritelty toimenpiteitä julkishallinnon sekä Kainuun koulutus- ja tutkimuslaitosten yhteistyön tehostamiseen Pohjois- ja Itä-Suomen alueella, valtakunnallisella, pohjoismaisella sekä laajemmalla kansainvälisellä tasolla. Strategian toteuttamista seuraa strategiaprosessin ohjausryhmä.

EU:n kaivannaisalaan liittyvät verkostot

Kainuun liitto on mukana EU:n älykkään erikoistumisen alustoissa (S3P) kaivannaistoiminnan osalta Kaivosalueet-verkostossa sekä  Edistyneet akkumateriaalit-verkostossa. Näiden verkostojen ja alustojen kautta mahdollistetaan suora yhteistyö eurooppalaisten alan kärkitoimijoiden kanssa ja etsitään yhdessä mahdollisuuksia hankkeitten kautta vahvistaa ja kehittää teollisuudenaloja maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Kaivannaisalan toimialakatsaukset

Miten suuntaan Kainuun kaivannaisala menee? Lisätietoa myös kaivannaisalasta saat Kainuun liiton tuottamista toimialakatsauksista. Lue lisää raporteista alla.

Lue lisää tietopalveluistamme!

 

Lisätietoja kaivannaisalasta

Lisätietoja kaivannaisalan tilastoista