Pihlajanmarjat

BERRY+ kumppanuuden ensimmäinen alueellinen sidosryhmäkokous Kainuussa

Älykkään erikoistumisen BERRY+ kumppanuuden ensimmäinen alueellinen sidosryhmäkokous Kainuussa järjestettiin 24.2.2021 etäyhteyksin. Yhteen kokoontui kaksitoista osallistujaa, jotka edustavat Kainuussa julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja tutkimuksen/ koulutuksen keskinäistä kolmikantayhteistyötä (triple helix-innovaatiomalli):

  • Kainuun liitto (aluepoliittiset päättäjät ja hankerahoittajat)
  • ELY-keskus (päättäjät ja hankerahoittajat),
  • Arktiset Aromit (yksityinen sektori),
  • Oulun yliopisto (tutkimus ja koulutus) ja
  • KAMK (koulutus, tutkimus).

Osallistujat keskustelivat BERRY+ -kumppanuudesta, mahdollisesta täydentävyydestä muiden alueiden vastaavan toiminnan kanssa sekä arvoketjun prioriteeteista ja potentiaalista Kainuussa. Yksi arvoketjujen valintaperuste voitaisiin esimerkiksi määritellä suhteessa saatavilla olevien uusiutuvien luonnonvarojen kriittiseen määrään ja lopputuotteisiin, joilla on potentiaalia tuottaa eniten lisäarvoa.

Seuraavan toimintajakson aikana arvoketjun prioriteeteista keskustellaan enemmän ja kaikkien sidosryhmien huomioiminen luonnosteilla olevassa scoping study- asiakirjassa varmistetaan. Seuraava BERRY+ Kainuun sidosryhmäkokous pidetään 20.4.2021.

BERRY+_1st Kainuu RSG_24-2-2021 (PPT-esitys)

Mikä on Berry+ kumppanuus?

Euroopan Unioni on korostanut älykkään erikoistumisen strategian käyttöä ohjelmakaudella 2014–2020 osana Eurooppa 2020 strategian toteutusta. Kainuussa on määritelty älykkään erikoistumisen painopisteet ensimmäisen kerran vuosille 2018–2021 ja älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2021-2027 on päivitetty osana Kainuu-ohjelman laatimista.  Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt asiakirjan kokouksessaan 9.12.2020.

Samanaikaisesti kun Kainuussa valmisteltiin uutta älykkään erikoistumisen strategiaa, valmisteltiin Kainuun liiton johdolla myös siihen liittyvää kumppanuutta. Ajatus BERRY+ kumppanuuden suunnittelemiseksi nousi esille Interreg Europe -hankkeen BRIDGES (toteuttamisaika 1.4.2016 – 31.3.2021) toiminnan puitteissa. BERRY+ kumppanuus toteuttaa BRIDGES -hankkeen toimintasuunnitelman tavoitetta 2 ja pohjautuu hankkeeseen osallistuneiden alueiden tutkimuksellisiin, tiedollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Kumppanuushakemus valmisteltiin yhdessä ja marraskuussa 2020 Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus hyväksyi sinne jätetyn ehdotuksen kansainvälisen BERRY + klusterin perustamisesta.

BERRY+ on älykkään erikoistumisen ja teollisuuden modernisaation kansainvälinen kumppanuus, joka yhdistää yhteensä kahdeksan aluetta kuudesta EU:n jäsenvaltiosta. Kumppanuus liittyy uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden ainesosien sekä teollisuuden sivuvirtojen prosessointiin korkeammalla jalostusarvolla.

Lue lisää Kainuun älykkäästä erikoistumisesta