BRIDGES -hankkeen jatkohakemukselle rahoitus

BRIDGES -hankkeen toteutusaika päättyi 31. maaliskuuta 2021. Hanke kuitenkin jätti Interreg Europe (IE) -ohjelman viidennelle hakukierrokselle erillisen hakemuksen, joka valittiin rahoitettavaksi 23.6.2021.

Olemmekin iloisia voidessamme jakaa uutisen, että jatkamme edelleen BRIDGES -hankkeeseen liittyviä toimia. Tutkimustulokset  osoittavat, että maantieteellisesti monipuoliset tuotantorakenteet johtavat alueellisten klustereiden vahvistumiseen, mikä edistää talouksien kestävyyttä. Nyt toteutamme tähän ja hankkeen aiempiin toimenpiteisiin pohjautuen pilottitoimenpiteitä. BRIDGES -hankkeen jatkotoimenpiteet tukevat Euroopan uuden teollisuusstrategian KOM/2020/102 mukaisia tavoitteita.

Tavoitteenamme on parantaa kumppanialueiden taloudellista resilienssiä pandemiatilanteen mukanaan tuomien lisähaasteiden keskellä. Lähestymistapamme perustuu arvoketjuanalyysiin ja mahdollisuuksien tunnistamiseen alueiden talous- ja innovaatiopohjan laajentamiseksi määrittelemällä samalla uudelleen pitkän aikavälin täydentävyys  kumppanialueiden kesken. Toimenpiteissä hyödynnetään yhdessä sovittuja RIS3 -kriteerejä. Toimenpiteillä myös edesautetaan BERRY+ S3 -kumppanuuden  (https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/berry ja https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas) toimintaa.