Aila Kokkonen

Asianhallintasihteeri

Aila Kokkonen

Kainuun liiton asiakirjahallinto, kirjaamon tehtävät, arkistotoimen tehtävät sekä maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouksiin liittyvät asiat (mm. kokousasioiden valmistelu ja täytäntöönpano).

aila.kokkonen@kainuunliitto.fi

044 7101 333