Heikki Immonen

EU-hankekoordinaattori

Heikki Immonen

Aluekehitysohjelmatyö, edunajamisen hankeluettelon valmistelu.

EU:n rakennerahastohankkeiden arviointi, valmistelu ja koordinointi päätöksentekoa varten, hankeneuvonta, -ohjaus ja -valvonta.

Maksatuksiin liittyvät sisäiset tarkastukset, hankkeiden väli- ja loppuarvioinnit.

heikki.immonen@kainuunliitto.fi

044 7974 273