Heikki Immonen

EU-hankekoordinaattori (toistaiseksi poissa, sijainen Eero Vilhu)

Heikki Immonen

Aluekehitysohjelmatyö, edunajamisen hankeluettelon valmistelu.
EU:n rakennerahastohankkeiden arviointi, valmistelu ja koordinointi päätöksentekoa varten, hankeneuvonta, -ohjaus ja -valvonta.
Maksatuksiin liittyvät sisäiset tarkastukset, hankkeiden väli- ja loppuarvioinnit.

heikki.immonen@kainuunliitto.fi

044 7974 273