Johannes_Aalto

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Johannes Aalto

- Kainuun liiton sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus
- Kainuun mainetyön, markkinoinnin ja yhteiskuntasuhteiden koordinointi,
- Kainuun liiton viranomaisviestintä ja edunajamiseen liittyvä viestintä
- Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet sekä mediasuhteet

johannes.aalto@kainuunliitto.fi

044 4100 741