Salli Mikkonen

Johdon assistentti

Salli Mikkonen

Maakuntajohtajan sihteerin tehtävien lisäksi johtoryhmän sihteerin tehtävät. Markkinointiviestintä sekä tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyihin liittyvät tehtävät. Ajalla 25.10.2021 - 31.12.2022 hoitaa erikseen sovittuja tehtäviä osa-aikaisesti (20 %). Sijaisena toimii Sinikka Korhonen.

salli.mikkonen@kainuunliitto.fi

044 7100 872