Sanna Schroderus

Aluesuunnitteluasiantuntija

Sanna Schroderus

Maakuntakaavoitus. Maakuntakaavan sekä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman vaikutusten arviointi. Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointityöryhmän (SOVA-työryhmä) valmistelija ja sihteeri. Kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön asiantuntijatehtävät. Paikkatietotehtävät. Rakennerahastohallinnointiin liittyvät jatkotoimenpiteet. Kainuun liiton yhteyshenkilö Vesivoiman kulttuuriperintö - Vattenkraftens kulturarv (VEKUVAKU) -hankkeessa (2019–2021).

sanna.schroderus@kainuu.fi

044 7100 873