Sanna Schroderus

Suunnittelujohtaja

Sanna Schroderus

Yksikön esimies. Vastuu maakuntakaavoituksesta ja alueidenkäytön viranomaistehtävistä. Alueidenkäyttöön, liikennejärjestelmään ja niiden kehittämiseen liittyvät yhteistyö ja edunvalvonta. Barents –yhteistyö. Yhteydenpito sidosryhmiin. Rakennerahastohallinnointiin liittyvät jatkotoimenpiteet.

sanna.schroderus@kainuunliitto.fi

044 7100 873