Sanna Schroderus

Suunnittelujohtaja

Sanna Schroderus

Yksikön esimies. Vastuu maakuntakaavoituksesta ja alueidenkäytön viranomaistehtävistä. Alueidenkäyttöön, liikennejärjestelmään ja niiden kehittämiseen liittyvät yhteistyö ja edunvalvonta. Barents –yhteistyö. Yhteydenpito sidosryhmiin. Rakennerahastohallinnointiin liittyvät jatkotoimenpiteet. Kainuun liiton yhteyshenkilö Vesivoiman kulttuuriperintö - Vattenkraftens kulturarv (VEKUVAKU) -hankkeessa (2019–2021).

sanna.schroderus@kainuunliitto.fi

044 7100 873