INNO PROVEMENT -hanke yhteistyöhön VTT:n kanssa

INNO PROVEMENT -hanke aloittaa VTT:n kanssa selvityksen Industry 4.0:n ja data-analytiikan hyödyntämisestä perinteisillä teollisuuden aloilla.

Kainuun Liitto on partnerina Interreg Europe -ohjelman INNO PROVEMENT -hankkeessa, joka keskittyy Industry 4.0 -konseptien käyttöönoton edistämiseen PK-yrityksissä. Kainuun osalta tärkeimpänä teemana on I4.0 -käytäntöjen tuominen perinteisille teollisuuden aloille.

Hanke aloittaa yhteistyössä VTT:n kanssa selvityksen digitalisaation, data-analytiikan ja muiden I4.0 menetelmien hyödyntämisestä perinteisen teollisuuden aloilla. Selvitys tulee tukemaan projektin toimintasuunnitelman kehitystä ja sen täytäntöönpanoa. Selvityksen sisällön tärkeimmät painopisteet liittyvät keinoihin yritysten tukemiseen I4.0 soveltamisessa, I4.0 osana koulutusta, verkostojen hyödyntäminen ja I4.0:n hyödyntäminen alueellisen älykkään erikoistumisen strategian kehittämisessä.

Tuloksina saadaan suosituksia kuinka hankkeita tulisi jatkossa kohdentaa Industry 4.0:n ja data-analytiikan osalta. Myös I4.0:n taloudellista merkitystä pk-yrityksille käsitellään selvityksessä. Selvitystyön odotetaan valmistuvan marraskuussa 2020.

Selvitystyötä käsiteltiin INNO PROVEMENT -hankkeen alueellisessa sidosryhmäpalaverissa 18.8.2020, jossa oli edustettuna Kainuun Liitto, VTT, Kajaanin Ammattikorkeakoulu, CEMIS, CSC.