Lupaavaa kehitystä metsäbiotalouden sivuvirtoihin keskittyvässä BRIDGES -projektissa

Kainuun liitto on ollut mukana Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavassa BRIDGES -projektissa vuodesta 2016 lähtien. Kainuussa on laadittu metsätalouden sivuvirtoihin liittyvä toimintasuunnitelma, jonka kaikki kolme osa-aluetta ovat toteutumassa hankesuunnitelman mukaisesti. Lue lisää hankkeen englanninkielisesti uutiskirjeestä!

BRIDGES -projektissa keskitytään biotalouden kehittämiseen tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta vahvistamalla. Kainuun Etu koordinoi tätä kansainvälistä hanketta, jossa Kainuun liitto on kumppanina mukana. Muut partnerit ovat Lubelskie Voivodeship (PL), Helsinki-Uusimaa Regional Council Regional Development (FI), Regional Development Agency of Western Macedonia ANKO (EL), Soča Valley Development Centre (SI), Pannon Business Network Association (HU), European Business and Innovation Centre of Burgos (ES) ja Centre for Research & Technology-Hellas/Institute for Research &
Technology-Thessaly (EL).

Toimialojen kehittämiseksi hankkeessa on partnerialueilla laadittu toimintasuunnitelmat (Action Plan), jotka on myös yhdessä arvioitu ja jotka on tarkoitus toteuttaa hankkeen aikana. Kainuussa on laadittu metsätalouden sivuvirtoihin liittyvä toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty ja julkaistu elokuussa 2019. Suunnitelma keskittyy kiertotalouden edistämiseen tukemalla uusien, erityisesti metsätalouden sivuvirtoihin perustuvien, tuotelinjojen lanseeraamista. Tavoitteena on kaupallistaa kainuulaisia tutkimustuloksia tutkimusorganisaatioiden ja yrityselämän yhteistyössä ja edistää Kainuun luonnontuotealan modernisaatiota.

Kainuun toimintasuunnitelman kaikki osa-alueet ovat toteutumassa suunnitellusti

Hankkeen uusimmassa uutiskirjeessä summataan hankkeen etenemistä. Hanke etenee Kainuussa hyvin, kaikki toimintasuunnitelman osa-alueet ovat toteutumassa hankesuunnitelman mukaisesti.

Implementation of Action 1 of the Kainuu action plan;

Ligniini uutena tuotelinjana Kainuussa.
Oulun yliopisto valmistelee yhteistyössä kumppanien kanssa tutkimusosiota, hieman myöhemmin toteutetaan markkinatestausta ja kaupallistamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Implementation of Action 2 of the Kainuu action plan;

Marjateollisuuden toimintojen uudistaminen.

Kainuu on ilmaissut kiinnostuksensa BERRY+ industrial modernisation S3 -kumppanuuden perustamiseksi, ja saanut hakemukselleen vihreätä valoa. Parhaillaan on käynnissä kumppanien etsiminen ja sitouttaminen, ja työ etenee lupaavasti. BERRY+ lähestymistapaa on esitetty Inte JRC (Joint Research Center) edustajille, ja se on saanut positiivisen vastaanoton.

Käytännössä BERRY+ kumppanuus kattaa luonnonvarojen arvoketjut ja niiden hyödyntämisen laajemmin kuin pelkästään marjojen osalta, ja sisältäen sekä jalostetut että jalostamattomat tuotteet sivuvirtoineen, aiheeseen liittyvä tutkimus sekä lisäarvoa tuottavat teollisuuden ratkaisut. Tuotteisiin voivat sisältyä sesimerkiksi funktionaaliset elintarvikkeet, kasviproteiinit, lääketieteelliset sovellukset ja uudistava kosmetiikka ja niihin liittyvät teknologiat.

BERRY+ alusta/ kumppanuus on suunnattu alueille, joilla on olemassa olevaa tai kasvavaa innovaatiopotentiaalia, kiinnostusta, alueellista politiikkaa ja sitoutumista yllä mainittuihin teemoihin. Lisäksi se sopii alueille, joilla on merkittäviä markkinasegmenttejä ja jakeluverkostoja lääketieteen, ravintotuoteiden ja uudistavan kosmetiikan aloilla.

Implementation of Action 3;

Revision of the Kainuu action plan.

Kainuussa uudistetaan parhaillaan Kainuun älykkään erikoistumisen (RIS3) tavoitteita. Tässä BRIDGES -projektin pilottitoimet, joissa edistetään tutkimuksen ja liiketoiminnan yhteisiä kansainvälisiä aloitteita, toimivat testitapauksina. Neljä kainuulaisten esittämää tapausta ovat saaneet erittäin positiivista palautetta projektipartnereilta.

Julkisuutta kansainvälisessä virtuaaliseminaarissa

Lisäksi BRIDGES -projekti on kesäkuussa osallistunut kansainväliseen, pandemiatilanteen vuoksi Tampereella virtuaalisesti järjestettyyn kolmikantayhteistyökonferenssiin ja julkaissut tilaisuudessa artikkelin Transregional access to innovation on demand yhteistyössä kolmen projektipartnerin kesken. Artikkeli, jossa haastateltiin myös Kainuun liiton Jouni Ponnikasta, voitti tilaisuudessa ensimmäisen palkinnon, joka julkistettiin tapahtuman päätöspuheessa.

Lisätiedot

BRIDGES-projektin verkkosivut löydät osoitteesta http://bridgesproject.eu. Suoraan BRIDGES -projektin uutiskirjeeseen pääset tästä linkistä.

Facebookissa hankkeen löydät nimellä @bridgesinterreg ja Twitteristä nimellä @Bridgesinterreg