Selvitys Ofotbanen-Malmbanen radasta valmistunut NABL-hankkeessa

Kainuun liitto on edesauttanut itä-länsisuuntaisten liikennekäytävien kehitystä toteuttamalla Kolarctic CBC-rahoitteisen Northern Axis – Barents Link -hankkeen. Yhdeksi liikennekäytävän tunnistetuista pullonkauloista, joihin hankkeen selvityksillä on haettu ratkaisuja, on ruotsalais-norjalaisen Ofotbanen – Malmbanen -rautatieyhteyden rajallinen kapasiteetti.

Ofotbanen-Malmbanan-ratayhteys on viitisen sataa kilometriä pitkä rata, joka kulkee Perämeren rannikolta Ruotsin Luulajasta aina Norjan Narvikin satamaan, eli Atlantin valtameren rantaan. Se on ainoa rautatielinkki Pohjois-Suomesta Arktiselle merelle, jonka infrastruktuuri on jo olemassa. Kyseinen rautatieyhteys sisällytettiin Euroopan laajuiseen TEN-T-liikenneverkkoon sen edellisessä laajentamisprosessissa.

Northern Axis – Barents Link -hankkeen viimeisessä selvityksessä, jonka laatimisesta olivat päävastuussa hankkeen Narvikissa sijaitsevat partnerit, nähdään Ofotbanenin ja Malmbananin radalla olevan suuri kehittämispotentiaali. Radan kapasiteetin ja saavutettavuuden parantamisella voidaan siirtää tavaraliikennettä maanteiltä raiteille. Norjalaisten ja ruotsalaisten yritysten lisäksi myös pohjoissuomalaiset yritykset voisivat hyödyntää liikennekäytävää omissa toimitusketjuissaan.

Raportti on tuotettu norjan kielellä, alusta löydät tiivistelmän myös englanniksi. Report Ofotbanen Malmbanen Norsk including English summary