Tuulivoimaan liittyviä innovaatioratkaisuja pohdittiin kansainvälisessä etäseminaarissa

Kainuun liiton alueidenkäyttöyksikön edustajia osallistui 14.10.2020 järjestettyyn etäseminaariin, jonka aiheena olivat tuulivoimaan liittyvät yhteiset innovaatioratkaisut pohjoisten alueiden tulevissa energiantarpeissa. Seminaarin järjestivät Northern (Arctic) Federal University (NArFU) ja The Arctic University of Norway (UiT) osana useamman projektin yhteistyötä. Mukana oli myös Kolartic CBC ohjelman rahoittama Northern Axis – Barents Link projekti (NABL), jonka pääpartnerina Kainuun liitto toimii.

Seminaari tukee NABL-projektin työpakettia 7, jonka konseptina on tuulienergiapotentiaalin hyödyntäminen normaalien elinolojen turvaamiseksi syrjäisillä alueilla Northern Axis – Barents Link akselilla, sekä edelleen Jäämeren reittiä pitkin Aasian markkinoille. Seminaariin osallistuivat Kainuun liiton ja järjestäjien lisäksi mm. Strategic Partnership of The North-West Federal District of The Russian Federation ja Oulun yliopisto. Osallistujat olivat pääasiassa tutkijoita, professoreita, asiantuntijoita, tohtorikoulutettavia ja maisteriopiskelijoita NarFu:sta ja Uit:ltä, sekä yhteisten tuulienergiaprojektien koordinaattorit Oulun yliopistosta.

Seminaarin tavoitteena oli vastata tuulienergian tuottamisen haasteisiin ja myötävaikuttaa tuulienergiapotentiaalin arviointia, sekä tutkia tuulivoimaloiden toimintaa kylmässä ilmastossa. Seminaarissa käsiteltiin myös tekniikkaa, jolla on mahdollista vähentää jään ja lumen vaikutuksia tuulivoimaloiden turbiineihin. Seminaariin osallistujat vaihtoivat myös mielipiteitä ja ajatuksia tuulienergiapotentiaalin mallintamisesta, keskustelivat kokeellisesta tutkimuksesta liittyen turbiineihin, sekä pohjoisen alueen turbiinien arvioinnista ja asennuksesta.

NABL Work Package 7 esittely Aleksei Kangash, Arkangel (pdf)

Tuulivoima aiheena on hyvin ajankohtainen ja koskettaa myös Kainuun liittoa tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen vuoksi. Seminaari oli tärkeä myös NABL projektin näkökulmasta, sillä se tarjosi erinomaisen tietoiskun liittyen tuulivoiman potentiaaliin energiavaatimusten täyttämisessä kylmässä ilmastossa harvaanasutuilla alueilla.