Vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen Kainuussa – Toteutettavuustutkimus valmistunut

Biodieseli, bioetanoli, biokaasu, sähkö, vety ja synteettinen polttoaine ovat kaikki hyviä vaihtoehtoisia polttoaineita Kainuulle. Näistä biokaasu ja sähkö ovat potentiaalisimmat vaihtoehdot maakunnalle.

Kainuu on vaihtoehtoisissa polttoaineissa muuta Suomea jäljessä. Jos Kainuu haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, vaatii se 2050 biokaasuautoa, 9 800 sähköautoa ja 270 vetyautoa, selviää vasta valmistuneesta tutkimuksesta.

Kainuun liitto on partneri Interreg Europe -rahoitteisessa e-MOPOLI-hankkeessa, jonka tavoitteena on vaihtoehtoisen polttoaineen käytön ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen. e-MOPOLI-hankkeessa toteutettiin toteutettavuustutkimus  joulukuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Toteutettavuustutkimuksen tarkoituksena oli saada näkemyksiä ja antaa suosituksia siitä, miten vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä voitaisiin lisätä ja hiilidioksidipäästöjä vähentää Kainuussa, työn pääpainon ollessa biokaasussa ja sähkössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia ajoneuvotyyppejä maataloustraktoreista busseihin, takseihin ja henkilöautoihin.

Tutkimuksen tärkein päätelmä on, että Kainuun liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet hyvin vähän vuosien 2009 ja 2020 välillä. Tämän vuoksi liikenteen päästöjen vähentämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota vuosina 2020–2030. Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat tutkimuksen mukaan leviämässä Kainuuseen, mutta ensin on ratkaistava niiden saatavuusongelmat.

Kainuussa tulee investoida erityisesti maatilojen biokaasuprojekteihin, hakien myös suurempaa kriittistä massaa yhteistyön kautta. Majasaaren biokaasulaitoksen suunnitelma tulee päivittää ja toteuttaa vuoteen 2025 mennessä. Sähköistä liikkuvuutta edistetään tukemalla matkailuyrittäjiä latauspisteiden asentamisessa ja lisäämällä sähköautoja erityisesti julkiselle sektorille. Lisäksi synteettiset polttoaineet tulee nähdä Kainuulle sekä välttämättömyytenä että mahdollisuutena. Synteettisiä polttoaineita valmistetaan ottamalla talteen hiilidioksidia savukaasusta.

Toteutettavuustutkimuksen yhteenveto e-MOPOLI Kainuu

Summary of e-MOPOLI Feasibility Study in Kainuu

Feasibility study in Kainuu e-MOPOLI