Kainuun aluemarkkinointihanke

Kainuun näkyvyyttä parannetaan ja vetovoimatekijöitä kirkastetaan viestinnän ja aluemarkkinoinnin avulla. 

Kainuun liitossa on käynnistynyt kesäkuussa kolmivuotinen Kainuun aluemarkkinoinnin vahvistaminen -hanke, jonka yleistavoitteena on kehittää Kainuun vetovoimatekijöihin ja vahvuuksiin perustuva kansainvälisesti tunnettu, moderni ja monipuolinen, vahva brändi luomalla Kainuun markkinointiin yhteinen brändistrategia ja prosessit.

Hankkeessa vahvistetaan Kainuun tunnettuutta, näkyvyyttä ja vetovoimaa eri kohderyhmien näkökulmasta.

Monipaikkaisen työn kehittäminen ja naisnäkökulman avaaminen elinvoimapolitiikkaan

Tavoitteena on myös valmistautua paikkariippumattoman työn yleistymiseen Suomessa ja olla etulinjassa tekemässä Kainuusta paikkariippumattoman- ja monipaikkaisen työntekijän unelmamaakuntaa sekä huomioida eri kohderyhmien tarpeet asuinpaikkaa valitessa.

Hankkeeseen kuuluu myös kuntapilotteja. Kainuun liitto ja Kajaanin kaupunki ovat käynnistäneet kokeilupilotin, jonka tavoitteena on tuoda nuorten naisten näkökulmaa entistä vahvemmin osaksi kuntien elinvoimapolitiikkaa ja alueen markkinointia.

Lisätietoa Naisnäkökulmaa elinvoimapolitiikkaan -pilotista voit lukea tästä tiedotteesta.

Lue Naisnäkökulmaa-kokeilun raportti

Markkinointistrategia ja yhteinen  brändi toimenpiteiden tuloksena

Hankkeen toimenpiteitä ovat markkinointistrategian laatiminen, taustaselvitykset, yhteiset sekä kuntakohtaiset työpajat, yhteisen markkinointiprosessin käynnistäminen kuntaviestijöiden kanssa, brändikäsikirjan ja markkinoinnin materiaalipankin tuottaminen, kampanjat valituissa kanavissa sekä materiaalintuotanto kuntien, maakunnan sekä muiden toimijoiden tarpeisiin.

Tärkeä osa hanketta on myös digitaalisuuden, yhteisen alustan ja pysyvien prosessien kehittäminen. Kainuun tarjonta (työ, vapaa-aika, opiskelu, harrastukset) kootaan Kainuun liiton koordinoimalle verkkoalustalle, josta se on kaikkien saatavissa ja josta rekrytointi- ja mainetyötä tekevät voivat sitä hyödyntää. Osana hanketta kehitetään Kainuuta paikkariippumattoman- ja monipaikkaisen työntekijän unelmamaakuntana.

Kainuuseen voit tutusta mm. seuraavilta yhteisiltä sivuilta.

Kainuun liiton omilla sivuilla esittely matkailijoille, asukkaille, työnhakijoille, yrityksille sekä opiskelijoille.

Tutustu Kainuuseen

Kainuun soten ja Kainuun liiton yhteinen palveluportaali. Tämän sivun kautta löydät kaikki Kainuun kuntien, kuntayhtymien ja kuntien yhdessä omistamien yhtiöiden palvelut. Mukana ovat myös valtion palvelujen Kainuun toimipisteet sekä kuntien matkailusivustot.

Kainuu.fi – tietoa palveluista

Kansainväliset matkailusivut ja vinkit kuudella kielellä.

Arctic Lakeland – kansainväliset matkailusivut

 

Ota yhteyttä!